Metodstöd: Individens rättigheter och skyldigheter

Senast uppdaterad: 2/1-2023

Metodstödet innehåller bland annat övningar om mänskliga rättigheter, jämställdhet, rättigheter för olika grupper och diskrimineringslagen, samt övningar om normer. Du hittar hela metodstödet uppdelat i fyra delar nedan. Varje del hör till en eller flera texter i materialet ”Om Sverige”.