Metodstöd: Normer

Senast uppdaterad: 2/1-2023

Steg 1. Introducera ”Normer”

Syfte med övningen: Att deltagarna får börja reflektera över begreppet normer och hur de påverkar människor.

Förberedelse: Förbered att du kan visa materialet ”Normer”.

Börja med att visa de två bilderna på sida 1 i bildmaterialet ”Normer”.

 • En bild när en kvinna och en flicka lagar mat i ett kök.
 • En bild där en man och en pojke meckar med en bil.

Titta en stund på bilderna och ställ följande frågor i helgrupp:

 • Vad lär sig flickan på bilden? Vad lär sig pojken på bilden?
 • Vad får barnen kanske inte lära sig?

Visa nu bilderna på sida 2 i bildmaterialet ”Normer”. Nu är det en pojke i köket med mamman och en flicka i garaget med pappan. Ställ följande frågor:

 • Vad har förändrats i bilderna?
 • Vad tänker ni om de nya bilderna?
 • Vad får barnen lära sig på dessa bilder?

Låt sedan deltagarna diskutera i grupper med 3–4 personer i varje grupp:

 • Berätta något som du fick lära dig av vuxna när du var barn som du tror beror på att du var flicka eller pojke.
 • Finns det något du inte fick lära dig som du önskar att du fick lära dig?

Förklara ordet normer utifrån det här exemplet. Beskriv för deltagarna att det finns olika normer i samhället. Det finns bra normer och så finns det normer som begränsar människor. Begränsande normer kan göra så att människor inte vågar vara sig själva. Andra människor kan reagera negativt mot den som bryter mot normen. Det är vi människor som skapar normer. Genom att bli medvetna om de normer som begränsar oss kan vi förändra dem så att fler människor kan passa in i samhället.

Låt grupperna diskutera:

 • Vad ser ni för normer på de fyra olika bilderna?
 • Hur lär sig barnen normer och av vem?
 • På vilket sätt kan det vara svårt att förändra normer?

Tips: Forum för levande historia har en film som förklarar normer. Du som kommunikatör kan titta på filmen själv för att kunna hålla en dialog om normer. Du kan visa den för din grupp om du tycker att den passar gruppen.

Steg 2. Presentera syftet

Här ges förslag på syfte men det är du som kommunikatör som vet vad som är viktigast för just dina deltagare. Du kan lägga till egna syften och göra ett urval baserat på dina deltagares tidigare erfarenheter, förkunskaper samt behov av information.

Förslag på syften:

 • Att deltagarna får prata om vad normer är och vilka normer de har erfarenhet av.
 • Att deltagarna får fundera över normer som påverkar vad vi gör och inte gör.
 • Att deltagarna får reflektera över vad normer kan betyda i mötet med det svenska samhället.
 • Att deltagarna får möjlighet att jämföra normer i olika kulturer och olika tidsperioder.

Steg 3. Fånga upp deltagarnas förkunskaper, erfarenheter, tankar och frågor

Syfte med övningen: Att deltagarna får möjlighet att uttrycka vilka normer de känner till.

Förberedelse: Inga förberedelser.

Skriv ordet ”NORMER” på tavlan. Gör en Brainstorm kring frågan:

 • Vilka normer kan ni komma på?

Anteckna nyckelord och fraser från deltagarnas svar.

Dela in deltagarna i grupper med 3–4 personer i varje grupp. Låt dem diskutera följande frågor:

 • Är normer viktiga?
 • Behöver vi normer? Varför?
 • Vem bestämmer vilka normer som gäller?

Be deltagarna berätta vad de har pratat om i helgrupp.

Berätta sedan att normer förändras och ser olika ut i olika tidsperioder och på olika platser. Till exempel finns det olika normer kring hur man hälsar på varandra på olika platser i världen.

Låt deltagarna sitta kvar i samma grupper som tidigare och diskutera en eller flera av följande frågor:

 • Hur brukar människor hälsa på varandra i landet du bodde i tidigare? Är det olika för olika åldrar? Hur skiljer sig hälsningen från andra länders sätt att hälsa?
 • Tror du att man alltid har hälsat på samma sätt? Har det ändrats?
 • Kan du ge exempel på normer som har förändrats över tid i landet du bodde i tidigare?

Steg 4. Studera innehållet tillsammans med deltagarna

Syfte med övningen: Att deltagarna får diskutera normer kring kvinnligt och manligt.

Förberedelse: Ta fram papper.

Skriv följande fyra ord på ett papper och fäst i varsitt hörn av rummet. Du kan översätta orden till deltagarnas språk:

 • KVINNLIGT
 • MANLIGT
 • BÅDA
 • ANNAT

Läs upp ett ord i taget från följande punktlista. Be deltagarna att gå till det hörn som de tycker att ordet passar bäst ihop med – kvinnligt, manligt eller båda. Om de inte vet eller tycker det är svårt att välja kan de gå till hörnet ”annat”:

 • modig
 • omtänksam
 • stark
 • svag
 • pratar mycket
 • är ofta tyst
 • gråter
 • förlåter
 • slåss
 • kärleksfull
 • aggressiv
 • kort utbildning
 • lång utbildning
 • tränar på gym
 • lagar mat
 • tjänar pengar
 • tar hand om barn
 • busschaufför
 • sjuksköterska
 • läkare
 • chef
 • polis

När du har läst upp ett ord och deltagarna har valt hörn kan du ställa frågor till en deltagare i varje hörn:

 • Varför har du valt just det här hörnet?
 • Hur tror du att våra tankar kring vad som är kvinnligt och manligt påverkar hur vi beter oss?

Om någon vill byta hörn, fråga varför.

Avsluta övningen genom att reflektera kring följande frågor i helgrupp:

 • Var det lätt eller svårt att säga vilka ord du förknippar med kvinnligt och manligt?
 • Var det många ord som passade på ”båda”?
 • Fanns det några ord där ni var osäkra? Vilka ord då?
 • Hur reagerar omgivningen om en man inte är tillräckligt ”manlig” och en kvinna inte är tillräckligt ”kvinnlig” enligt normen i ett samhälle? Kan ni ge exempel?

Du som kommunikatör kan läsa mer om normer på sidan ”Normer” i materialet ”Om Sverige” på Informationsverige.se.

Syfte med övningen: Att deltagarna får prata om och reflektera över hur fördomar kan påverka människor i olika situationer.

Förberedelse: Förbered att du kan visa en av filmerna med samtalsfrågor från Forum för levande historia.

Visa en av filmerna från Forum för levande historia. Filmerna visar hur fördomar kan påverka oss i olika situationer. Till varje film finns samtalsövningar att använda för vidare diskussion. Personerna talar svenska i filmerna. Du kan pausa filmen ibland och översätta för deltagarna. Du kan också visa filmen två gånger – en gång med pauser där du översätter och en gång utan pauser.

Du som kommunikatör kan ställa en eller flera av samtalsfrågorna som finns till varje film.

Förklara begreppet fördomar. Diskutera hur det hänger ihop med vad som är norm. Hur kan vi påverka fördomar som till exempel de som beskrivs i filmer? Kan normer och fördomar förändras när vi vänjer oss vid något nytt?

Fråga efter deltagarnas exempel på fördomar eller normer som de har upplevt i mötet med Sverige. Du kan inleda med ett eget exempel. Berätta gärna att normer förändras med tiden och att vi påverkas av varandra och varandras kulturer. Ett exempel på en norm som har förändrats är att man oftast säger ”du” istället för ”ni” till varandra i Sverige. Förr i tiden var det vanligare med ni-tilltal.

Syfte med övningen: Att deltagarna får reflektera över hur de kan stötta en person som bryter mot en norm och som blir utsatt för kränkningar.

Förberedelse: Kopiera caset nedan och klistra in i ett dokument som du kan skriva ut och dela ut till deltagarna. Du kan översätta caset själv. Ett annat alternativ är att läsa upp det för deltagarna.

David vill klä sig som sin idol

David är sju år och går i årskurs ett i skolan. Han älskar musik och tycker särskilt mycket om en artist som alltid har en kort t-shirt och jeans på sig och som målar sina naglar med svart nagellack. Hon är Davids stora idol och han vill klä sig som henne ibland när han ska till skolan. Hans föräldrar tänker: Vad ska folk säga? Men de vill att David ska få klä sig som han vill. En dag ser de några vuxna vid skolan som hånskrattar och kommenterar Davids kläder. Davids föräldrar blir mycket ledsna och vet inte vad de ska göra.

Dela in deltagarna i grupper med 3–4 personer i varje grupp och låt dem diskutera caset utifrån följande frågor:

 • Varför tror du att Davids föräldrar tänker ”Vad ska folk säga?"
 • Vad tänker du om den här situationen?
 • Hur hade du reagerat om ditt barn eller en person i din omgivning ville ha kläder som andra vuxna exempelvis reagerade negativt på?
 • Hur hade du reagerat om du hade sett eller hört vuxna som skrattade åt barnets val av klädsel?
 • Vilka råd vill du ge till Davids föräldrar eller till föräldrar som har barn som vill klä sig på ett sätt som inte blir accepterat?
 • Reflektera över om ditt barn eller om du har erfarenhet av att något ditt barn eller du har valt att ha på dig har mött negativa reaktioner från omgivningen.

Be deltagarna berätta vad de har pratat om i helgrupp. Berätta följande för deltagarna:

I alla grupper och samhällen finns oskrivna regler kring och förväntningar på vad som är accepterat och inte accepterat. Oskrivna regler eller normer påverkar vilka egenskaper och värderingar samt vilket beteende som en person förväntas ha för att accepteras av sin familj, vänner och samhället. Den person som inte passar in i normen kan ofta utstå mobbning eller uteslutning och får kämpa för att få vara sig själv.

Gör sedan en Brainstorm i helgrupp kring följande fråga:

 • Vad kan vi alla göra för att förändra begränsande normer?

Fundera över en situation där du upplever att du själv brutit mot en norm. Det kan vara att du går före i en kö eller att någon annan går före i en kö.

 • Vilka blir reaktionerna?
 • Hur tror du att det kan kännas för den som bryter mot en norm?

Syfte med övningen: Att deltagarna får reflektera över normer i olika situationer.

Förberedelse: Kopiera casen nedan och klistra in i ett dokument som du kan skriva ut och dela ut till deltagarna. Du kan översätta casen själv. Ett annat alternativ är att läsa upp dem för deltagarna.

Dela in deltagarna i grupper och låt dem fundera över följande situationer. Du som kommunikatör rör dig mellan grupperna och lyssnar och stöttar efter behov. Avsluta övningen med att summera i helgrupp.

Stig vågar inte berätta om sin relation

Anna, Stig och Anders är arbetskamrater på en bank. De sitter och fikar i personalrummet och pratar om vad de har gjort under helgen. Alla berättar, men Stig säger inte så mycket om vad han gjort. Stig är trött på att hålla sin partner hemlig på jobbet. Han har ännu inte vågat berätta för sina arbetskamrater att han lever med en man.

 • Varför tror ni inte Stig vågar berätta om sin relation på sin arbetsplats?
 • Hur kan vi se till att alla vågar vara sig själva på arbetsplatsen?
 • Vem har ansvar om Stig blir utsatt för kränkningar om han berättar om sin relation?

Kommentar: Varje person får själv välja hur mycket de vill berätta om sitt privatliv på jobbet. Det är inte enskilda personer, som Stig, som ska förändra normerna på arbetsplatsen. Det är arbetsgivarens ansvar att kränkningar och diskriminering inte förekommer på jobbet.

Ahmad berättar om sin tro

Ahmad har precis börjat arbeta på ett postföretag och han trivs väldigt bra. Han och hans kollegor pratar om många olika saker: fritidsintressen, nyheter, film, sport, kärlek och relationer. En dag säger Ahmad till sin kollega Anders att han vill visa honom en intressant video om saker som koranen säger och som vetenskapen har bevisat är sant. Anders ser lite obekväm ut. Han säger att det låter spännande, men tyvärr har han inte tid just nu.

 • Är det olagligt att prata, visa och berätta om sin tro och religion i Sverige?
 • Varför blir Anders så obekväm?

Kommentar: Det är inte olagligt att prata om sin tro och religion i Sverige. Anders blir kanske obekväm för att han inte är van vid att prata om religion och tro på sin arbetsplats. På ett sätt är Sverige ett sekulärt land eftersom religion ofta anses vara en privatsak som man diskuterar med sina nära vänner. Ett annat exempel på att Sverige är mer sekulärt är att Svenska kyrkan skildes från den svenska staten år 2000.

Steg 5. Utvärdera

Syfte med övningen: Att deltagarna får möjlighet att utvärdera metodstödet ”Normer”.

Förberedelser: Ta fram papper och pennor.

Låt deltagarna utvärdera med hjälp av metoden Hänt, känt, tänkt, lärt.

Dela in deltagarna i grupper med 4–6 personer i varje grupp. Dela ut papper och penna till varje deltagare. Låt deltagarna dela in pappret i fyra fält där de skriver: hänt, känt, tänkt, lärt.

Låt deltagarna reflektera enskilt i några minuter och skriva ner några ord eller någon mening i varje fält:

 • Hänt – vad har vi gjort?
 • Känt – vilken eller vilka känslor har jag känt?
 • Tänkt – har jag någon tanke eller fråga kring något av det vi har pratat om?
 • Lärt – har jag lärt mig något idag? Vad?

Låt sedan alla deltagare dela sina reflektioner med sin grupp. Du som kommunikatör går runt till varje grupp. Försök se till att alla får säga något. När du avslutar utvärderingen kan du samla in alla papper. Deltagarna behöver inte skriva sitt namn på pappret.

Om det finns deltagare som inte är vana vid att läsa eller skriva kan ni genomföra utvärderingen muntligt.