Så hanterar du rykten och felaktig information om covid-19

Senast uppdaterad: 12/1-2022

Informationen förmedlas av samhälls- och hälsokommunikatörer som arbetar med samhällsorientering för nyanlända i Sverige. Filmerna är framtagna av länsstyrelserna på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Sprid gärna filmerna vidare så att fler nås av viktig information.

Svenska

Arabiska

BKS

Kurmanji

Pashto

Persiska

Somaliska

Sorani

Thailändska

Tigrinja

Turkiska