Aktivitetskalendern "Aktiviteter i Sverige"

Senast uppdaterad: 1/9-2021

Gör aktiviteter för asylsökande och nyanlända sökbara i kalendern.

I aktivitetskalendern Aktiviteter i Sverige kan du som arbetar med, eller gör olika typer av insatser för, asylsökande och de som nyligen fått uppehållstillstånd informera om aktiviteter. Exempel på aktiviteter kan vara utbildning i svenska språket eller idrott och hälsa.

Vem får publicera aktiviteter i kalendern?

Syftet med Aktiviteter i Sverige är att ge verksamheter och föreningar möjlighet att informera om sina aktiviteter mot webbplatsen informationsverige.se besökare. Aktiviteterna i kalendern ska vara meningsfulla, kostnadsfria och riktade till målgruppen asylsökande och nyanlända. 

Aktivitetskalendern är inte till för aktiviteter som syftar till religiös eller politisk påverkan, eller aktiviteter som bedrivs i vinstsyfte.

Ansök om användare

Du måste ansöka om en användare för att få möjlighet att publicera aktiviteter i kalendern. Du ansöker genom att fylla i formuläret nedan. Skicka ifyllt formulär via e-post till aktivitetskalender.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Vid godkänd ansökan skickas användaruppgifter ut till den e-post som angivits i blanketten. Därefter kan du logga in i aktivitetshanteraren och skapa aktiviteter.

Logga in

Logga in för att administrera din organisations aktiviteter.

Guide: Lägg till aktiviteter

Det finns en guide som stegvis förklarar hur du går till väga för att skapa eller redigera en aktivitet. Det finns också svar på ett antal vanliga frågor.