Att använda Informationsverige.se

Senast uppdaterad: 14/6-2021

Här kan du som arbetar med, eller gör olika typer av insatser för, asylsökande och de som nyligen fått uppehållstillstånd ta del av förslag och tips på hur du och målgruppen bäst använder Informationsverige.se – guiden till svenska samhället.

Språk

Hela webbplatsen finns översatt till flera språk. Du kan välja vilket språk du vill använda genom att klicka på jordgloben högst upp på sidan. Om du tittar på webbplatsen tillsammans med någon som talar ett annat språk än du kan ni har två fönster öppna bredvid varandra (eller på varsin dator), med samma sida men med olika språk. Du kan när som helst byta språk, på vilken sida du vill. När du valt ett språk används språket på de sidor du går vidare till på webbplatsen.

Majoriteten av sidorna finns översatta till samtliga språk på webbplatsen. Det finns dock några undantag. Till exempel finns inte kommunsidorna på alla språk.

Olika ingångar på Informationsverige.se

För att det ska vara lättare att hitta information som är relevant för olika målgrupper har vi olika målgruppsingångar:

 • Jag är asylsökande
 • Jag har fått uppehållstillstånd
 • Jag har kommit utan mina föräldrar
 • Mer om Sverige
Målgruppsingångar
 • Jag är asylsökande

  Under den här ingången finns information som är viktig inför och under asylprocessen. Hela asylsökningsprocessen finns beskriven under rubriken "Att söka asyl i Sverige". Under den här ingången beskrivs också möjligheterna att arbeta under asyltiden och om det stöd den asylsökande kan få från Migrationsverket. På ingången finns också information om barns rätt till skolgång, rättigheten till en hälsoundersökning samt regler för familjeåterförening.

 • Jag har fått uppehållstillstånd

  Under den här ingången finns information som är viktig att veta om och förstå när för den som har fått ett uppehållstillstånd. Vad förväntas hen göra nu, vad innebär uppehållstillståndet och så vidare. Här beskrivs också olika typer av uppehållstillstånd och vad de innebär. Under rubriken "Starta ditt nya liv i Sverige" finns en checklista på vart man ska vända sig i olika frågor när man fått sitt uppehållstillstånd och vad den som nyligen fått uppehållstillstånd förväntas att ordna med själv. Här finns information om arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, vårt välfärdssystem och etableringsprogram, samt hur skolan kan stödja barnen och vad som gäller vid familjeåterförening.

  Här finns även information om samhällsorientering och tillgång till materialet "Om Sverige".

 • Jag har kommit utan mina föräldrar

  Det här är en ingång för ensamkommande barn. Som barn har man särskilda rättigheter och får hjälp på ett annat sätt än vuxna får. Hela processen med att söka asyl som ensamkommande barn/ungdom finns beskriven under rubriken "Att söka asyl i Sverige". Här finns även information om vad tidsbegränsade uppehållstillstånd innebär och vad som händer när ungdomen fyller 18 år. Du kan läsa om hur den svenska skolan fungerar och om att må bra eller vad man själv kan göra för att må bättre. Under rubriken "Många vuxna kring dig" finns beskrivningar över vad de olika personer ett ensamkommande barn eller ungdom kommer i kontakt med gör.

 • Mer om Sverige

  Under den här ingången hittar man generell information om hur samhället fungerar. Det är information som gäller alla och som det är viktig att ha kunskap om; framför allt hur arbetsmarknaden fungerar, hur man skaffar ett jobb eller får hjälp med att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Det finns ett stort block med rättigheter och skyldigheter samt en mycket omtyckt del om "Att vara förälder".

  Det finns även mycket information om ekonomi och om bostäder och boende.

  Här hittar du också kommunpresentationer för alla kommuner i Sverige, med information om var i Sverige kommunen ligger samt vilka möjligheter till bostad och arbete som finns där, hur kommunen sköter barnomsorg och skolor med mera.

  Under "Mer om Sverige" hittar du också våra sidor "Lära svenska" med verktyg och filmer för att kunna träna på och lära sig svenska.

Hjälp att hitta sidor inom olika ämnen

Nedan hittar du en sammanställning över länkar inom olika ämnen, som till exempel; Om demokrati, om parrelationer och äktenskap, om att betala skatt eller om svenska skolan.

Vissa ämnen sträcker sig över flera målgrupper, som till exempel mänskliga rättigheter och demokrati.

Här hittar du information om olika ämnen
Verktyg på Informationsverige.se
 • Samhällsorientering

  För dig som arbetar med samhällsorientering för nyanlända finns deltagarmaterialet "Om Sverige" på sidorna för samhällsorientering. Under 2020 omarbetar vi hela materialet och tar också fram utökat material för som arbetar som samhälls- kommunikatör/informatör eller hälso- och samhällskommunikatör. Håll utkik på sidorna "Samhällsorientering" här på "Du som arbetar med asylsökande och nyanlända".

 • Hitta rätt – ett material för ensamkommande

  Hitta rätt är ett pedagogiskt material för ensamkommande ungdomar som handlar om praktiskt vardagsliv, samhällsorientering och personlig utveckling, men är också ett verktyg för boendepersonal och socialsekreterare som jobbar med ensamkommande ungdomar.

  För dig som arbetar med ensamkommande barn och vill veta mer om Hitta rätt-materialet har vi en informationssida.

 • Lära svenska

  "Lära svenska" är sidor på Informationsverige där man kan lära sig svenska på egen hand. Här hittar man flera olika hjälpmedel och verktyg där man kan träna svenska själv eller med andra. Verktygen finns i flera kunskapsnivåer.

  Film om det digitala verktyget Hej svenska.

  Det finns också många filmer där man kan lyssna och lära för att träna svenska.

 • Föräldraskapsstödet ”Att vara förälder”

  Föräldrar är viktiga för barns utveckling och hälsa. Förmågan att vara bra föräldrar påverkas av många olika faktorer i samhället. Föräldraskap har inte uppfattats lika i alla tider och sammanhang utan det har förändrats i förhållande till hur bl.a. synen på barn och barndom, kvinnan och utbildning har ändrats och även beroende av utvecklingen av samhället.

  På de här sidorna kan du hitta information om föräldraskap men också var man kan vända sig i olika frågor som rör barn.