Att använda Informationsverige.se

Senast uppdaterad: 23/6-2020

Här kan du som arbetar med, eller gör olika typer av insatser för, asylsökande och de som nyligen fått uppehållstillstånd ta del av förslag och tips på hur du och målgruppen bäst använder Informationsverige.se – guiden till svenska samhället.

Språk

Hela webbplatsen finns översatt till flera språk. Du kan välja vilket språk du vill använda genom att klicka på jordgloben högst upp på sidan. Om du tittar på webbplatsen tillsammans med någon som talar ett annat språk än du kan ni har två fönster öppna bredvid varandra (eller på varsin dator), med samma sida men med olika språk. Du kan när som helst byta språk, på vilken sida du vill. När du valt ett språk används språket på de sidor du går vidare till på webbplatsen.

Majoriteten av sidorna finns översatta till samtliga språk på webbplatsen. Det finns dock några undantag. Till exempel finns inte kommunsidorna på alla språk.

Olika ingångar på Informationsverige.se

För att det ska vara lättare att hitta information som är relevant för olika målgrupper har vi olika målgruppsingångar:

 • Jag är asylsökande
 • Jag har fått uppehållstillstånd
 • Jag har kommit utan mina föräldrar
 • Mer om Sverige

Målgruppsingångar

 • Jag är asylsökande

  Under den här ingången finns information som är viktig inför och under asylprocessen. Hela asylsökningsprocessen finns beskriven under rubriken "Att söka asyl i Sverige". Under den här ingången beskrivs också möjligheterna att arbeta under asyltiden och om det stöd den asylsökande kan få från Migrationsverket. På ingången finns också information om barns rätt till skolgång, rättigheten till en hälsoundersökning samt regler för familjeåterförening.

 • Jag har fått uppehållstillstånd

  Under den här ingången finns information som är viktig att veta om och förstå när för den som har fått ett uppehållstillstånd. Vad förväntas hen göra nu, vad innebär uppehållstillståndet och så vidare. Här beskrivs också olika typer av uppehållstillstånd och vad de innebär. Under rubriken "Starta ditt nya liv i Sverige" finns en checklista på vart man ska vända sig i olika frågor när man fått sitt uppehållstillstånd och vad den som nyligen fått uppehållstillstånd förväntas att ordna med själv. Här finns information om arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, vårt välfärdssystem och etableringsprogram, samt hur skolan kan stödja barnen och vad som gäller vid familjeåterförening.

  Här finns även information om samhällsorientering och tillgång till materialet "Om Sverige".

 • Jag har kommit utan mina föräldrar

  Det här är en ingång för ensamkommande barn. Som barn har man särskilda rättigheter och får hjälp på ett annat sätt än vuxna får. Hela processen med att söka asyl som ensamkommande barn/ungdom finns beskriven under rubriken "Att söka asyl i Sverige". Här finns även information om vad tidsbegränsade uppehållstillstånd innebär och vad som händer när ungdomen fyller 18 år. Du kan läsa om hur den svenska skolan fungerar och om att må bra eller vad man själv kan göra för att må bättre. Under rubriken "Många vuxna kring dig" finns beskrivningar över vad de olika personer ett ensamkommande barn eller ungdom kommer i kontakt med gör.

 • Mer om Sverige

  Under den här ingången hittar man generell information om hur samhället fungerar. Det är information som gäller alla och som det är viktig att ha kunskap om; framför allt hur arbetsmarknaden fungerar, hur man skaffar ett jobb eller får hjälp med att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Det finns ett stort block med rättigheter och skyldigheter samt en mycket omtyckt del om "Att vara förälder".

  Det finns även mycket information om ekonomi och om bostäder och boende.

  Här hittar du också kommunpresentationer för alla kommuner i Sverige, med information om var i Sverige kommunen ligger samt vilka möjligheter till bostad och arbete som finns där, hur kommunen sköter barnomsorg och skolor med mera.

  Under "Mer om Sverige" hittar du också våra sidor "Lära svenska" med verktyg och filmer för att kunna träna på och lära sig svenska.

Hjälp att hitta sidor inom olika ämnen

Nedan hittar du en sammanställning över länkar inom olika ämnen, som till exempel; Om demokrati, om parrelationer och äktenskap, om att betala skatt eller om svenska skolan.

Vissa ämnen sträcker sig över flera målgrupper, som till exempel mänskliga rättigheter och demokrati.

Här hittar du information om olika ämnen

Verktyg på Informationsverige.se