Material för ensamkommande barn

Senast uppdaterad: 3/11-2021

Här kan du som arbetar med eller träffar ensamkommande barn hitta material och stöd i ditt arbete.

Hitta rätt

Hitta rätt är ett material framtaget för barnet/ungdomen som syftar till att personen lättare ska förstå hur det svenska samhället fungerar.

Projekt Barnets bästa vid återvändande

Strömsunds kommun, Migrationsverket och Länsstyrelsen i Jämtland har i Projekt Barnets bästa vid återvändande tagit fram informations- och stödmaterial för att underlätta för aktörer som möter ensamkommande barn som väntar på beslut eller som fått avslag på sin asylansökan.