Hitta rätt - ett material för ensamkommande barn och ungdomar

Senast uppdaterad: 1/9-2021

Visste du att det finns ett material för dig som är boendepersonal eller socialsekreterare och jobbar med ensamkommande ungdomar? Det heter Hitta rätt.

Hitta rätt-materialet består av en pärm, en handledning och en webbutbildning. Pärmen innehåller ungefär 100 arbetsblad uppdelade på sex områden – utbildning, identitet och utveckling, familj och relationer, socialt samspel och klara sig själv. När Hitta rätt togs fram 2012 utgick man från socialtjänstens system BBIC och kopplade pärmens olikfärgade områden till BBICs behovsområden.

Handledningen är ett stöd för dig som handledare så att du kan jobba tillsammans med ungdomarna med Hitta rätt.

Hitta rätt togs fram i boenden för ensamkommande ungdomar i Göteborgs Stad när personalen såg ett behov av att kvalitetssäkra och systematisera arbetet med ungdomarna. Man ville skapa förutsättningar för en lyckad integration.

Idag arbetar boenden och socialtjänst över hela landet med Hitta rätt och du hittar det kostnadsfritt här på informationsverige.se.