Informationsfilmer om corona på flera språk

Senast uppdaterad: 26/8-2021

Här hittar du korta filmklipp med information om hur coronaviruset kan påverka vår hälsa och livssituation. Informationen förmedlas av samhälls- och hälsokommunikatörer som arbetar med samhällsorientering för nyanlända i Sverige. Filmerna är framtagna av länsstyrelserna på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Sprid gärna filmerna vidare så att fler nås av viktig information.

Filmerna är organiserade efter ämne och under varje rubrik hittar du filmer på alla de språk som filmen finns på. Observera att alla filmer inte finns på alla språk.