Att tänka på när man bor trångt eller flera generationer tillsammans

Senast uppdaterad: 26/8-2021

Svenska

Arabiska

BKS

Kurmanji

Pashto

Persiska

Sorani

Thailändska

Tigrinja

Turkiska