Så skyddar du dig själv och andra från smittspridning

Senast uppdaterad: 26/8-2021

Svenska

Arabiska

BKS

Kurmanji

Pashto

Persiska

Somaliska

Sorani

Thailändska

Tigrinja

Turkiska