Län- och kommunpresentationer

Senast uppdaterad: 1/9-2021

På sidorna Län och kommuner i Sverige hittar du presentationer av länen som är framtagna av respektive länsstyrelse. Varje kommun har också en kort information om sådant som kan vara intressant för den som är ny i Sverige.

Flera kommuner har lagt in målgruppsanpassad information i sina kommunpresentationer. Där har man länkar till den egna kommunhemsidan och trevliga bilder för att illustrera sin kommun. Resterande kommuner har en standardpresentation.

Vill din kommun göra en egen presentation?

Kommunpresentationerna och den information ni lägger in ska användas för att tillgodogöra nyanländas behov av att få reda på mer om Sveriges kommuner, för att kunna ge stöd i delar av bosättningsarbetet men även som stöd i Samhällsorientering för nyanlända.

Hur går man till väga?

Informationsverige.se tillhandahåller en mall. Alla presentationer har samma rubriker och en grundinformation om kommunen inklusive en länk direkt till kommunhemsidan.

Då blir det enkelt! Ni ges möjlighet att lyfta fram likvärdig information genom en framtagen mall med relevanta rubriker samt föra fram det som är speciellt för just er kommun.

Då går det snabbt! Mallen hjälper er att snabbt lägga in relevant information och länkar.

Det enda ni behöver göra för att presentationen ska komma in på informationsverige är att:

  • Ge oss en kontaktperson som vi arbetar vidare med
  • Förse oss med uppdaterad information i mallen.