Samhällsorientering

Senast uppdaterad: 26/8-2021

Här hittar du material och verktyg för dig som är hälso- och/eller samhällskommunikatör. Materialet kan också användas av dig som på annat sätt arbetar med samhällsorientering.

Boken "Om Sverige"

Boken "Om Sverige" är ett kursmaterial som används inom samhällsorienteringen.

Nytt "Om Sverige"-material 2021

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har fått ett regeringsuppdrag att utveckla delar av det utbildningsmaterial som används inom samhällsorienteringen, bl.a. genom att mer fokus läggs på jämställdhet och mänskliga rättigheter, samt ta fram metodstöd för samhällsorienteringen.

Det nya "Om Sverige"-materialet med tillhörande metodstöd kommer finnas tillgängligt på informationsverige.se hösten 2021.

MILSA utbildningsplattform

MILSA utbildningsplattform är en nationell satsning för samhälls- och hälsokommunikatörer med fokus på utbildning, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande.

I projektet samverkar universitet, länsstyrelserna, experter inom olika sakområden samt olika idéburna organisationer på både nationell och internationell nivå.