Kommunikation, lärande och hälsolitteracitet

Senast uppdaterad: 3/6-2019

I det här temat har vi samlat mycket av det material som handlar om hur du som samhälls- och hälsokommunikatör ska kunna arbeta på ett sätt som främjar lärande, förståelse, reflektion och dialog i dina grupper.

Deltagarna i samhällsorienteringen är individer med väldigt olika förutsättningar utifrån utbildningsbakgrund, kön, funktionsvariationer, ålder etc. Det innebär också att de har olika förmåga att hitta, förstå, värdera och använda information i Sverige. Därför är det viktigt att du som samhälls- och hälsokommunikatör tänker på hur du förmedlar den kunskap som samhälls- och hälsokommunikationen omfattar och anpassar den efter dina deltagares olika förutsättningar och behov.