Boken "Om Sverige"

Senast uppdaterad: 26/8-2021

"Om Sverige" är en bok om samhällsorientering för nyanlända.

Du som arbetar med samhällsorientering för nyanlända kan beställa den tryckta versionen av boken på svenska hos Länsstyrelsen Västra Götalands län. 

Hela boken finns att läsa som webbsidor på 10 olika språk. Boken går också att ladda ner i pdf-format på 10 språk. Det går både att ladda ner boken i sin helhet och varje kapitel för sig.