Metodstöd: Att bilda familj och leva med barn i Sverige

Senast uppdaterad: 11/11-2021

Metodstödet innehåller bland annat övningar om barns rättigheter och utveckling, familjeliv, barns hälsa samt skola. Det finns övningar om att ta reda på var man kan få hjälp, stöd och vård där man bor. Du hittar hela metodstödet uppdelat i fyra delar nedan. Varje del hör till en eller flera texter i materialet ”Om Sverige”.