Metodstöd: Bostad

Senast uppdaterad: 15/10-2021

Steg 1. Introducera ”Bostad”
Steg 2. Presentera syftet
 • Förslag på syften

  Här ges förslag på syfte men det är du som kommunikatör som vet vad som är viktigast för just dina deltagare. Du kan lägga till egna syften och göra ett urval baserat på dina deltagares tidigare erfarenheter, förkunskaper samt behov av information.

  Förslag på syften:

  • Deltagarna får prata om olika boendeformer och bostadsbrist i Sverige.
  • Deltagarna får information om hur de kan söka boende i Sverige.
  • Deltagarna får reflektera kring rättigheter och skyldigheter kopplade till boende i Sverige.
Steg 3. Fånga upp deltagarnas förkunskaper, erfarenheter, tankar och frågor
 • Övning 3.1 ”Möjligheter, rättigheter och skyldigheter kopplade till boende”

  Syfte med övningen: Att deltagarna får tänka kring och ställa frågor om möjligheter, rättigheter och skyldigheter kopplade till boende i Sverige.

  Förberedelser: Ta fram A3-papper och pennor. Denna övning tar ganska lång tid. Läs om ett kortare alternativ längst ner i denna text.

  Gör tre kolumner på tavlan. Skriv följande tre rubriker, en för varje kolumn:

  • Det här vet jag om möjligheter, rättigheter och skyldigheter kopplade till boende.
  • Det här tror jag om möjligheter, rättigheter och skyldigheter kopplade till boende.
  • Det här vill jag veta om möjligheter, rättigheter och skyldigheter kopplade till boende.

  Dela in deltagarna i grupper med 3–4 personer i varje grupp. Dela ut ett A3-papper till varje grupp och be någon av dem att skriva. Be den som ska skriva att göra tre likadana kolumner på pappret. Låt grupperna diskutera och skriva i tio minuter. Var tydlig med att deltagarna inte ska kommentera eller besvara varandras förslag. Betona också att alla i gruppen ska få möjlighet att säga något. Deltagarna kan ta hjälp av de nyckelord som finns på tavlan sedan förra övningen (Övning 1.1 ”Hur vill jag bo?” i Steg 1).

  Samla ihop alla papper och fäst dem på en vägg så alla ser. Be grupperna redovisa kort vad de har skrivit, en kolumn i taget. Spara alla papper. Ni kan återkomma till kolumnerna i kommande övningar.

  Ett kortare alternativ till denna övning är att deltagarna gör en Brainstorm i helgrupp kring ”det här vet jag, det här tror jag, det här vill jag veta om möjligheter, rättigheter och skyldigheter kopplade till boende”. Deltagarna får reflektera i helgrupp och du skriver upp deras svar på tavlan.

Steg 4. Studera innehållet tillsammans med deltagarna
Steg 5. Utvärdera
 • Övning 5.1 Utvärdera ”Bostad”

  Syfte med övningen: Att deltagarna får möjlighet att utvärdera metodstödet ”Bostad”.

  Förberedelse: Inga förberedelser.

  Låt deltagarna diskutera i par en kort stund och reflektera sedan i helgrupp kring följande frågor:

  • Var det något som du saknade som du skulle vilja veta mer om? Vad var det i så fall?
  • Vilken övning tyckte du var bäst och varför?
  • Var det någon övning som du inte tyckte var så bra? Vilken övning var det i så fall?