Metodstöd: Att påverka i Sverige

Senast uppdaterad: 11/11-2021

Metodstödet innehåller bland annat övningar om hur Sverige styrs, vad demokrati innebär i Sverige, olika val, hur man röstar och röstningsövning. Det finns övningar om källkritik, hur man kan engagera sig och påverka i vardagen, till exempel genom att hitta föreningar där man bor. Du hittar hela metodstödet uppdelat i tre delar nedan. Varje del hör till en eller flera texter i materialet ”Om Sverige”.