Regeringsuppdrag 2020

Senast uppdaterad: 1/9-2021

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska utveckla delar av det utbildningsmaterial som används inom samhällsorienteringen, bl.a. genom att mer fokus läggs på jämställdhet och mänskliga rättigheter, samt ta fram metodstöd för samhällsorienteringen.

Uppdraget ska genomföras med utgångspunkt i länsstyrelsernas återrapportering av uppdraget om översyn av samhällsorientering för nyanlända (A2018/01211/I). Uppdraget ska genomföras i samråd med andra relevanta aktörer.

Material för samhällsorientering

Länsstyrelsens enkätundersökning från mars 2018 visar att boken "Om Sverige" är det utbildningsmaterial som flest kommuner och utbildningsanordnare använder. "Om Sverige" är ett material som ursprungligen utvecklades av Göteborgs Stad och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

 • Vi vidareutveckla materialet "Om Sverige" och strukturen för materialet utgår ifrån mänskliga rättigheter.
 • Vi tar fram metodstöd till "Om Sverige", ett stöd för samhällskommunikatörer, till exempel metoder, reflekterande frågor och övningar.
 • Vi samråder och samverkar med olika aktörer för att ta fram ett användbart och kvalitetssäkrat material. Till exempel sakkunniga, forskare, pedagoger, fokus- och arbetsgrupp med bl.a. samhällskommunikatörer från olika kommuner, andra myndigheter med flera. Delar av material i samverkan med MILSA utbildningsplattform.

Vad kommer materialet innehålla?

Digitalt utbildningsmaterial för målgruppen deltagare i samhällsorientering:

  • 8 teman enligt förordningen
  • Uppdaterade och nya texter som utgår från mänskliga rättigheter samt jämställdhet
  • Reflekterande frågor i texten
  • Möjlighet att skriva ut

Stöd för samhällskommunikatörer

  • Byggt på 8 teman
  • Innehåller metoder
  • Innehåller övningar
  • Reflekterande frågor
  • Innehåller förslag på hur man kan ta sig an ett tema

Rollen som kommunikatör

MILSAS handbok som handlar om rollen som kommunikatör kommer att finnas publicerad på webbplatsen.

Det samlade materialet implementeras på Informationsverige.se, för att göra det lätt tillgängligt för både deltagare i samhällsorientering och samhällskommunikatörer.

Vem kan använda sig av materialet?

Materialet och metodstödet är gratis och kommer finnas tillgängligt på informationsverige.se.

När finns materialet tillgängligt på informationsverige.se?

 • Hösten 2021
 • Informationstillfällen hösten 2021
Vanliga frågor och svar om projektet

Har du ytterligare frågor om projektet?

Skicka din fråga via e-post till info@informationsverige.se