Tidiga insatser för asylsökande (TIA)

Senast uppdaterad: 3/12-2021

Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige och bidra till en meningsfull sysselsättning under asyltiden.

Länsstyrelsen beslutar om bidrag för insatserna och samordnar länens arbete. Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. Mer information finns på respektive länsstyrelses hemsida.

Här kan du som arbetar med insatser för asylsökande hitta material och dokument som kan stödja dig i ditt arbete.

Nytt "Om Sverige"-material 2021

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fick ett regeringsuppdrag att utveckla delar av det utbildningsmaterial som används inom samhällsorienteringen, bl.a. genom att mer fokus läggs på jämställdhet och mänskliga rättigheter, samt ta fram metodstöd för samhällsorienteringen.

Det nya "Om Sverige"-materialet med tillhörande metodstöd finns tillgängligt på informationsverige.se.

Materialet kan också användas för information till asylsökande.

Aktivitetskalendern "Aktiviteter i Sverige"

I aktivitetskalendern Aktiviteter i Sverige kan du som arbetar med, eller gör olika typer av insatser för, asylsökande och de som nyligen fått uppehållstillstånd informera om aktiviteter. Exempel på aktiviteter kan vara utbildning i svenska språket eller idrott och hälsa.