Tidiga insatser för asylsökande (TIA)

Senast uppdaterad: 1/9-2021

Här kan du som arbetar med insatser för asylsökande hitta material och dokument som kan stödja dig i ditt arbete.

Denna information riktar sig till studieförbund, folkhögskolor, ideella organisationer och kommuner som anordnar tidiga insatser för asylsökande (TIA).

Med tidiga insatser avses verksamheter som syftar till en meningsfull sysselsättning under asyltiden och som främjar en framtida etablering för dem som beviljas uppehållstillstånd. Informationsmaterialet ger stöd och vägledning för regional samverkan kring beslut om mellan vilka kommuner ersättningar kan beviljas för resor till TIA, information om reseersättningar samt hur man går tillväga för att teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen för att bedriva tidiga insatser för asylsökande.

Nytt "Om Sverige"-material 2021

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har fått ett regeringsuppdrag att utveckla delar av det utbildningsmaterial som används inom samhällsorienteringen, bl.a. genom att mer fokus läggs på jämställdhet och mänskliga rättigheter, samt ta fram metodstöd för samhällsorienteringen.

Materialet kan också användas för information till asylsökande.

Det nya "Om Sverige"-materialet med tillhörande metodstöd kommer finnas tillgängligt på informationsverige.se sommaren 2021.

Aktivitetskalendern "Aktiviteter i Sverige"

I aktivitetskalendern Aktiviteter i Sverige kan du som arbetar med, eller gör olika typer av insatser för, asylsökande och de som nyligen fått uppehållstillstånd informera om aktiviteter. Exempel på aktiviteter kan vara utbildning i svenska språket eller idrott och hälsa.