Tidiga insatser för asylsökande (TIA)

Senast uppdaterad: 1/12-2020

Här kan du som arbetar med insatser för asylsökande hitta material och dokument som kan stödja dig i ditt arbete.

Denna information riktar sig till studieförbund, folkhögskolor, ideella organisationer och kommuner som anordnar tidiga insatser för asylsökande (TIA).

Med tidiga insatser avses verksamheter som syftar till en meningsfull sysselsättning under asyltiden och som främjar en framtida etablering för dem som beviljas uppehållstillstånd. Informationsmaterialet ger stöd och vägledning för regional samverkan kring beslut om mellan vilka kommuner ersättningar kan beviljas för resor till TIA, information om reseersättningar samt hur man går tillväga för att teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen för att bedriva tidiga insatser för asylsökande.