Aktivitetskalendern "Hitta aktiviteter"

Senast uppdaterad: 11/2-2019

Gör aktiviteter för asylsökande och nyanlända sökbara i aktivitetskalendern "Hitta aktiviteter".

I aktivitetskalendern kan du som arbetar med, eller gör olika typer av insatser för, asylsökande och de som nyligen fått uppehållstillstånd informera om aktiviteter. Exempel på aktiviteter kan vara utbildning i Svenska språket eller idrott och hälsa.

Om du vill att din aktivitet ska vara synlig och sökbar i aktivitetskalendern måste du fylla i en blankett. Har du flera olika aktiviteter, exempelvis ett språkcafé och en föräldrastödsgrupp, behöver du fylla i två separata blanketter. Det gäller även om du har verksamhet på olika orter.

Blanketten skickas sedan med e-post till Länsstyrelsen i ditt län. Kontaktuppgifterna finner du på din Länsstyrelses webbsida för tidiga insatser för asylsökande.