Arbete och barn

Senast uppdaterad: 3/5-2023

Du som har små barn kan vara hemma från arbetet, dina studier eller aktiviteter på Arbetsförmedlingen för att ta hand om barnet när det är litet eller om barnet blir sjukt.

När du sedan arbetar, studerar eller deltar i aktiviteter på Arbetsförmedlingen kan barnet gå på förskola eller vara hos en dagbarnvårdare.

Föräldrapenning

Om du har barn eller har vårdnaden om ett barn kan du få pengar från Försäkringskassan för att vara hemma med barnet. Det kallas att få föräldrapenning.

Du kan få föräldrapenning på heltid eller deltid. Heltid innebär att du är hemma med ditt barn hela dagen. Deltid innebär att du är hemma med ditt barn under en del av dagen.

Föräldrapenning på deltid

Om du får föräldrapenning för att vara hemma med ditt barn under en del av dagen kan du inte arbeta, söka arbete eller studera under den delen av dagen.

Om du till exempel arbetar i sex timmar på en dag kan du få föräldrapenning för två timmar den dagen.

Tänk på ett du har ett maximalt antal dagar som du kan få föräldrapenning. När de har tagit slut kan du inte få fler dagar med föräldrapenning.

Om ditt barn är sjukt

Du kan också få föräldrapenning om ditt barn är sjukt. Det kallas tillfällig föräldrapenning eller vård av barn, VAB. Då får du 80 procent av din lön. Du kan ta ut högst 120 dagar per år.

Barnomsorg

Om du är förälder och arbetar eller studerar, har ditt barn rätt till barnomsorg. Barnet kan till exempel vara på förskola eller hos en dagbarnvårdare.

Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen har ditt barn rätt till barnomsorg under den tiden som du gör de aktiviteter som ingår i din handlingsplan.

Om du är föräldraledig med barnets yngre syskon har barnet rätt till barnomsorg ungefär tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka.

Ta kontakt med din kommun för att få veta mer om barnomsorgen där du bor.