Arbetsmarknaden

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Det finns många lagar och avtal som styr hur man arbetar i Sverige. De lagar och regler som gäller mellan arbetsgivare och arbetstagare kallas för arbetsrätt. Arbetsmarknaden är uppdelad i två sidor: arbetsgivare och fackförbund. Ett fackförbund är en organisation med alla fackföreningar inom samma bransch.

​Arbetsgivare

Det finns arbetsgivarorganisationer för statliga, kommunala och privata arbetsgivare. En arbetsgivarorganisation är en organisation där flera arbetsgivare gått samman för att arbeta med frågor som intresserar dem.

Den största privata arbetsgivarorganisationen är Svenskt näringsliv. I Arbetsgivarverket samlas statliga arbetsgivare, till exempel myndigheterna Försäkringskassan och Skatteverket. I Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, samlas de kommunala arbetsgivarna.

Ett företag kan välja om det vill gå med i en arbetsgivarorganisation.

Fackföreningar

En fackförening är en organisation som förhandlar om medlemmarnas löner med arbetsgivaren. Fackföreningar arbetar för att de anställda ska få det bättre på arbetet. I Sverige har det funnits fackföreningar sedan 1880-talet.

På de flesta arbetsplatser finns det en fackklubb eller ett arbetsplatsombud. En fackklubb är en grupp medlemmar i ett fack på en arbetsplats. Ett arbetsplatsombud är en person som talar för medlemmarna på en arbetsplats.

Fackklubbar och arbetsplatsombud är med i förbund. Förbunden är sedan del av en ännu större organisation, till exempel Landorganisationen i Sverige, LO. Det är vanligt att både vara medlem i en fackförening och i en arbetslöshetskassa, A-kassa. En arbetslöshetskassa är en ekonomisk förening som ger pengar till sina arbetslösa medlemmar.

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan en arbetsgivare och en fackförening. I ett kollektivavtal finns regler om till exempel arbetstider, semester och löner. Det är ofta ett kollektivavtal som styr din lön. Men det är inte alla organisationer eller företag som har ett kollektivavtal.

I ett kollektivavtal bestäms hur stor den lägsta lönen ska vara för de anställda. Avtalet gäller också anställda som inte är med i en fackförening men arbetar på en arbetsplats som har ett kollektivavtal. Det finns ingen lag i Sverige om hur låga de lägsta lönerna ska vara.