Etableringsprogram från Arbetsförmedlingen

Senast uppdaterad: 23/10-2023

Det finns ett särskilt stöd från Arbetsförmedlingen för dig som nyss har fått uppehållstillstånd. Det kallas för etableringsprogrammet. Målet med etableringsprogrammet är att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska, hitta ett jobb och tjäna egna pengar.

För att delta i etableringsprogrammet ska du:

 • Vara mellan 20 och 64 år gammal.
 • Ha fått uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller vara anhörig till någon av dessa.

Arbetsförmedlingen har gjort filmer som förklarar vad etableringsprogrammet är.

Vad ingår i etableringsprogrammet?

Vilka aktiviteter som ingår i din planering beror på dina behov. Tillsammans med Arbetsförmedlingen planerar du dina aktiviteter utifrån din tidigare erfarenhet och dina intressen.

De här aktiviteterna ingår alltid:

 • Svenska för invandrare, SFI.
 • Samhällsorientering. Det är en utbildning där du får grundläggande kunskaper om det svenska samhället.
 • Insatser som förbereder dig för arbete. Det kan vara till exempel praktik. Du kan också få hjälp med att få dina yrkeskunskaper och utbildningar bedömda. Det kallas validering.

När sker aktiviteterna i etableringsprogrammet?

Aktiviteterna i din planering utövas 40 timmar i veckan. Oftast deltar du i etableringsprogrammet i 24 månader.

I vissa fall kan du medverka färre timmar i veckan eller färre månader i etableringsprogrammet. Det kan till exempel vara om du:

 • Får ett deltidsjobb under tiden du deltar i etableringsprogrammet.
 • Är föräldraledig några dagar i veckan.
 • Har en nedsatt funktionsförmåga.
 • Är sjuk och inte kan delta 40 timmar i veckan.

Om du blir föräldraledig på heltid under tiden som du deltar i etableringsprogrammet finns det möjlighet att fortsätta igen efter föräldraledigheten.

Intensivår

Om du är ny i Sverige och deltar i etableringsprogrammet kan intensivåret vara en möjlighet för dig. Under ett år kan du i högt tempo studera eller praktisera på en arbetsplats på heltid och på fritiden. Målet är att du snabbt ska få ett jobb.

Etableringsersättning

Du kan få pengar om du följer planeringen i etableringsprogrammet. Det kallas för etableringsersättning.

Du kan också ha rätt till olika tillägg:

 • Om du har barn kan du ha rätt till etableringstillägg.
 • Om du bor ensam kan du ha rätt till bostadsersättning.

Det är Försäkringskassan som bestämmer om du får någon ersättning. Försäkringskassan räknar även ut hur mycket ersättning du har rätt till.

Utbildningsplikt

Utbildningsplikt gäller för vissa personer som är nya i Sverige. Utbildningsplikt innebär att du behöver utbilda dig för att öka dina möjligheter att få jobb.