Få intyg och bevis på din kompetens

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Om du har utbildning eller erfarenhet från att arbeta, men saknar papper och intyg på det, kan du validera din kompetens. Om du validerar din kompetens kan du bli klar med dina studier och hitta ett arbete snabbare.

Att validera din kompetens betyder att du beskriver och bedömer dina erfarenheter och vad du kan. Du får möjlighet att visa upp dina kunskaper både praktiskt och teoretiskt genom intervjuer, tester och arbetsprover.

Arbetsförmedlingen kan hjälpa dig med validering. Du får hjälp att bedöma på vilken nivå din kompetens ligger, och om du behöver ytterligare utbildning för att kunna arbeta inom ett visst yrke.

Arbetsförmedlingen dokumenterar din validering i ett kompetensintyg eller kompetensbetyg.