Barn 13–18 år

Senast uppdaterad: 10/3-2023

Som tonårsförälder har man fortfarande stor betydelse i sitt barns liv. Det är viktigt att inte sluta vara förälder och allt för snabbt föra över för mycket ansvar på tonåringen.

Pojke i tonåren tar sig för pannan.

I tonåren börjar många ungdomar frigöra sig från sina föräldrar. De vill börja klara sig själva och förbereder sig för vuxenlivet. Föräldrarna har ansvar för att stötta sina barn på deras resa in i vuxenvärlden. Det är viktigt att hitta en balans för att kunna sätta gränser för barnet. Samtidigt måste barnet kunna utvecklas i det nya landet.

Puberteten

Under puberteten förändras kroppen från barn till vuxen. Det är individuellt när puberteten startar men för de flesta är det mellan tio till tretton år. Det är vanligt att tonåringar börjar fundera på sin sexualitet och sin kropp. Det är också vanligt att ha pojkvän eller flickvän.

Barn går i grundskolan till och med årskurs nio. Alla ungdomar i Sverige som har avslutat grundskolan har rätt till en treårig gymnasieutbildning. Gymnasieutbildningen ger grundläggande kunskaper för fortsatta studier och för ett framtida yrkesliv.

Det händer mycket i en tonårings kropp både fysiskt och psykiskt.

Om din tonåring blir sjuk så ska ni vända er till vårdcentralen där ni bor.

En del tonåringar kan behöva någon att prata med och kan då vända sig till elevhälsan eller Ungdomsmottagningen.

Fritiden är en betydelsefull del av tonåringars liv. Den är också viktig för ungas utveckling av en egen identitet.

Många ungdomar lyssnar på musik, använder internet, ser på tv, gör saker tillsammans med kamrater mm.

Medlemskap i föreningar minskar när barnen blir äldre.

Effekter av alkohol

Alkohol är ett gift som skadar hjärnan. Ungas hjärnor är känsligare för påverkan eftersom hjärnan utvecklas ända fram till 25-årsåldern.

Alkohol har en berusande effekt och påverkar omdömet. Ungdomar uppger själva att de råkar ut för problem i större utsträckning när de dricker än när de inte gör det. Det kan exempelvis handla om gräl, våld, olyckor, oönskat sex, köra på fyllan eller åka med en berusad förare.

Fakta

 • På Systembolaget gäller 20 år för att få köpa alkohol.
 • På restaurang gäller 18 år för servering av alkohol.
 • Även i butik gäller 18 år vid försäljning av folköl.
 • Den som säljer eller köper ut alkohol till en minderårig kan straffas med böter eller fängelse.

Effekter av tobak

Många ungdomar som börjar röka eller snusa blir beroende och det kan vara svårt att sluta.

Nikotin är ett beroendeframkallande ämne som finns i tobaksprodukter. Nikotin ger ökad puls och högre blodtryck. Blodcirkulation och kondition försämras. Rökning ökar risken för en rad sjukdomar som astma, typ 2-diabetes, KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), hjärt-och kärlsjukdomar och cancer.

Fakta

 • 18-årsgräns.
 • Tobaksvaror får bara säljas till de som fyllt 18 år.
 • Tobaksvaror inte får säljas till någon om man misstänker att de ska överlämnas till en person är under 18 år. Det kallas langning.
 • Rökning är förbjudet i lokaler för barnomsorg, skolverksamhet och annan verksamhet för barn och ungdomar.
 • Rökförbudet gäller även skolgårdar eller motsvarande utrymmen utomhus vid förskolor och fritidshem, alla dagar dygnet runt.
 • Rökförbud gäller i hälso- och sjukvårdens lokaler.
 • Rökförbud gäller i offentliga lokaler, exempelvis teatrar, biografer, på tåg och bussar, i affärer samt på caféer och restauranger.

Effekter av cannabis

Många ungdomar som röker cannabis säger att de tycker att det är skönt och att de blir glada, ibland fnissiga och därefter mer lugna och avslappnade. Men alla får inte samma upplevelser.

Cannabis har också oönskade effekter, som kan bli bestående. Hjärnan påverkas och det kan leda till att man blir tankspridd och svarar frånvarande. Man kan få svårt att minnas saker som nyligen har hänt och svårt att lära sig nya saker. Andra allvarliga konsekvenser kan vara ångest, panikkänslor och depression. Dessutom innehåller cannabisrök mer cancerframkallande ämnen än tobaksrök.

Användning av cannabis kan leda till en rad sociala konsekvenser: problem i skolan, byte av kamrater och konflikter hemma. Om din ungdom använder narkotika och det rapporteras till polisen kan det leda till svårigheter att få körkortstillstånd eller att få resa in i exempelvis USA. Det kan också vara belastande när man söker vissa typer av jobb.

Fakta

 • Cannabis är den överlägset vanligaste illegala drogen bland ungdomar.
 • All hantering av cannabis är olaglig – att odla, sälja, köpa, använda och förvara.
 • Den cannabis som säljs och används idag är flera gånger starkare än den som fanns på 1970-talet.
 • Spice, som blivit allt vanligare, består av torkade örter som sprejats med syntetisk cannabis. Spice är starkare än cannabis och är svårare att spåra med drogtest.
 • De flesta ungdomar som röker cannabis har börjat med att röka vanliga cigaretter.
 • Många är påverkade av alkohol första gången de testar cannabis.
 • Det vanligaste sättet att få tag på cannabis är genom kompisar eller kompisars kompisar, inte sällan i samband med privata fester.

I kommunen finns flera olika ställen dit du kan vända dig för att få råd och stöd, få föräldrautbildning eller för att dela erfarenheter med andra föräldrar.