Barnets fritid

Senast uppdaterad: 15/1-2024

​Barn har rätt till lek, vila och fritid. En meningsfull fritid kan vara ett stöd i barnets utveckling. De flesta barn tycker om att vara med kompisar på fritiden. Det är vanligt att använda internet, titta på tv och lyssna på musik. Många håller på med mer organiserade aktiviteter.

Fem tonårstjejer spelar basketboll. Ena laget har vita och röda tröjor, det andra laget har vita och blå.

Foto: Colourbox

De flesta barn i Sverige är någon gång under sin uppväxt med i en idrottsförening. Ungefär lika många flickor som pojkar är aktiva. Idrottsföreningar är vanliga i alla åldrar men störst andel barn som idrottar finns bland 10-12-åringarna. Vanliga idrotter är fotboll, ridning, innebandy, tennis, simidrott, ishockey, gymnastik, handboll, basket och friidrott.

Svensk idrott är en demokratisk folkrörelse. Den bygger på medlemskap i en förening där medlemmarna betalar en medlemsavgift. Många ledare inom svensk idrott är föräldrar till barn i föreningen. De flesta ledare jobbar utan lön. Föräldrar förväntas ofta hjälpa till med aktiviteter i samband med barnets idrottande.

Kulturskolan

Kulturskolan ger barn och ungdomar möjlighet att delta i konstnärlig och kulturell verksamhet efter skolan.

I kulturskolan kan ditt barn bland annat få lära sig spela musikinstrument, sjunga, dansa, spela teater och ägna sig åt olika konstformer efter skolan.

Bibliotek

Biblioteket finns till för alla. För barn och unga har biblioteken ofta olika aktiviteter, lekar och underhållning. Det går ofta att låna dator med internetuppkoppling samt låna filmer, spel och ljudböcker.

Daglig läsning påverkar barnets verbala förmåga, skolmognad och skolresultat. Sagostunder ökar barnets ordförråd, läsförståelse och förmåga att uttrycka sig.

Det är vanligt att barn i tidig ålder börjar använda internet.

Små barn tittar ofta på korta filmer. När barnen blir äldre, upp till 10-års ålder, ökar spelandet. Sedan ökar intresset för sociala medier.

Statens Medieråd har tagit fram foldrar och filmer som hjälper dig att stötta ditt barn på ett bra sätt.

På fritidsgårdarna finns verksamhet med anställda fritidsledare. Där kan barnen träffas utanför skoltid. Aktiviteter, arrangemang, temakvällar och gruppverksamheter formas och planeras efter ungdomars egna önskemål och behov.

Det finns ett starkt föreningsliv i Sverige med föreningar för både barn och vuxna.