Barnets säkerhet

Senast uppdaterad: 30/5-2023

Det är viktigt att tänka på barnets säkerhet. Det kan minska risken för att ditt barn råkar ut för en olycka. Här kan du läsa om hur du kan förebygga olyckor och vad du kan göra om en olycka händer.

Två små barn med cykelhjälmar på sig står vid en vuxencykel. Barnen är sommarklädda och i bakgrunden syns grönskande växter.

Foto: Colourbox

Det är viktigt att barn lär sig simma så tidigt som möjligt.

Barn ska ha flytväst vid vatten, i båt och vid strandlek. Men faran finns också hemma i badrummet. Några centimeter vatten kan vara tillräckligt. Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt vid vatten och var inte längre bort än att du kan gripa tag i barnet.

Om du inte har någon flytväst kan du ofta hyra en flytväst hos kommunen.

Alla som är upp till 15 år måste ha cykelhjälm. Du kan få böta om du skjutsar ett barn på din cykel om barnet inte har hjälm.

Hjälmen ska sitta rakt på huvudet och den ska sitta stadigt. Den skyddar inte om den sitter bakåtlutad eller framåtlutad.

I Sverige finns det en lag som säger att alla som åker bil ska använda bilbälte, både i framsätet och baksätet. Barn som är kortare än 135 centimeter ska dessutom använda en särskild skyddsanordning, babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/kudde.

Barn utforskar nyfiket sin omgivning utan att vara medvetna om alla risker som finns runt omkring dem.

För dig som förälder kan det kännas svårt att överblicka vad ditt barn gör på Internet och vilka kontakter som han eller hon skapar. Det mesta som sker på internet är ofarligt men det händer att barn blir utsatta eller är med om att utsätta andra barn för exempelvis mobbning och kränkningar.

Statens Medieråd har tagit fram foldrar och filmer som hjälper dig att stötta ditt barn på ett bra sätt.

Myndigheten för skydd och beredskap, MSB, har tagit fram två filmer som beskriver hur man utför hjärt- och lungräddning:

Barn yngre än 1 år

Barn äldre än 1 år