Råd och stöd

Senast uppdaterad: 24/10-2023

Ett spädbarns lilla hand håller i en vuxen hands pekfinger.

Foto: Colourbox

En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att se till att barn och ungdomar får en trygg uppväxt. Till socialtjänsten kan du vända dig för att få hjälp och stöd med olika problem som familjen har svårt att lösa på egen hand. Du kan få råd och stöd om du har problem med familjefrågor, droger, brott med mera. Känner du något barn eller ungdom som far illa så kan du kontakta socialtjänsten.

Föräldrarådgivning

I vissa kommuner finns det en särskild föräldrarådgivning dit du kan vända dig i frågor om ditt föräldraskap.

Lagen om vård av unga (LVU)

Om föräldrarna till en person som är under 18 år av någon anledning inte kan ge den unge det stöd han eller hon behöver, eller om den unge själv lever ett destruktivt liv med exempelvis missbruk eller kriminalitet, kan den unge tas om hand enligt lagen om vård av unga, LVU.

Det krävs att missförhållandena gör att det finns påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas, och att den vård som behövs inte kan ges på frivillig väg.

​Har ni som par eller familj problem i er relation? Då finns möjlighet till stöd och rådgivning på Familjerådgivningen. Familjerådgivningen arbetar med par, enskilda och familjer.

Du kan hitta information om familjerådgivning på kommunens hemsida.

Alla föräldrar kan ibland behöva stöd i sitt föräldraskap. På din kommuns hemsida finns information om vilket föräldrastöd du kan få i kommunen.

De flesta kommuner erbjuder olika former av föräldrautbildningar under barnets uppväxt.

På föräldrautbildningen kan du som förälder byta kunskaper och erfarenheter med andra föräldrar.

Om ni ska skilja er och inte är överens om vem som ska ha vårdnaden kan ni kontakta familjerätten. Den kan hjälpa er att hitta en lösning. Om ni inte kommer överens blir det en rättslig fråga hos tingsrätten. Tingsrätten ber då familjerätten att göra en utredning innan tingsrätten bestämmer vilken förälder som ska ha vårdnaden och var barnen ska bo.

En familjecentral är en plats där det finns samlat olika sorters stöd för familjer. Det finns barnmorskemottagning, barnavårdscentral och öppen förskola. Du kan också få rådgivning och stöd från socialtjänsten. Ibland erbjuds också ledarledda föräldragrupper där du får träffa andra föräldrar i grupp ett antal gånger för att diskutera föräldraskap.

En öppen förskola är en pedagogisk gruppverksamhet för barn. Den öppna förskolan tar emot yngre barn och deras föräldrar eller andra vuxna. Alla är välkomna, och du behöver inte ansöka om plats.