Dalarnas län

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Dalarna är till ytan lika stort som Belgien, men med den skillnaden att här samsas knappt 300 000 invånare, medan de är 10,5 miljoner invånare på samma yta i Belgien. Dalarnas största sjö, Siljan, bildades av ett meteoritnedslag för ungefär 360 miljoner år sedan. I dag är Siljansområdet ett stort turistmål och sjön bildar en fantastisk vy med de blå höga bergen som omfamnar den i norr.

Map of Sweden Created with Highcharts 10.2.1

Kommuner i Dalarnas län

Välj den kommun i Dalarnas län som du vill läsa mer om nedan.

Bostadssituation

Funderar du på att flytta hit? Hur vill du bo? Och var vill du bo? Möjligheterna i Dalarna är många. Dalarna består av 15 kommuner, som alla ser olika ut. Vad är du ute efter? Vill du bo i en modern lägenhet i stan, eller ett hus på landet, med kor i en hage utanför fönstret? Eller kanske något däremellan?

Ett liv i Dalarna kan vara väldigt varierande. Vi har nära till fjällen, nära till vatten och nära till landet – men också nära till staden. Vi erbjuder många möjligheter. När du väl bestämt dig för att flytta hit rekommenderar vi att du tar kontakt med inflyttarkontakten i den aktuella kommunen. De har ett nätverk av kontakter i kommunen med information om bland annat barnomsorg, bostad och skolor/utbildningar. Kontaktuppgifter finns samlade här.

Länkar boendesituationen

Näringsliv och arbetsgivare

Dalarnas näringsliv har det mesta. Från stora internationella företag som ståljätten SSAB och kraftföretaget ABB till mellanstora och små företag. Vi har bland annat tusentals entreprenörer inom exempelvis närproducerad mat och ett stort antal turistföretag, små och stora, som finns utspridda över hela länet. Från råvaror och högteknologi till service och vård. Inom tio år går en tredjedel av Region Dalarnas personal i pension så behovet av nyanställningar ökar de närmaste åren. I Dalarna har du möjlighet att krydda din karriär med livskvalitet.

Via webbplatsen dalarna.se finns flera länkar till jobbsidor, kommunernas näringslivskontor, information om företags- och investeringsstöd, näringslivsorganisationer med mera.

Föreningar och organisationer – det civila samhället

Föreningslivet är starkt och varierat. Organisationer som Svenska Röda Korset och Rädda barnen har precis som kyrkor och religiösa samfund en framträdande roll i länet, och i flera kommuner finns det aktiviteter och träffar för att bosatta och nyinflyttade ska kunna träffa andra kommuninvånare. Många kommuner har egna föreningsregister som du kan hitta på respektive kommuns hemsida.

Skolor och utbildning

Högskolan Dalarna bildades 1977 och har sedan dess växt snabbt. De två campusområdena i Falun och Borlänge erbjuder ett drygt 60-tal program och ca 1 100 kurser, utbildningar som är anpassade till arbetsmarknaden. Högskolan har ca 16 000 studenter och ungefär 800 anställda. Det finns också ett stort utbud av gymnasier och grundskolor. Mer om dem samt information om barnomsorg hittar du på de olika kommunernas hemsidor.

Sjukvård

Region Dalarna erbjuder hälso- och sjukvård till länets invånare och besökare, inklusive tand- och munhälsa. När du eller någon närstående blir sjuk och behöver råd under dagtid på vardagar, ring din vårdcentral. Vårdcentralerna hittar du här. Distriktsläkaren eller vårdpersonal tar hand om de vanligaste hälsoproblemen, hänvisar och remitterar vid behov vidare till annan specialistvård. När du behöver akut läkarvård ring din vårdcentral eller 1177 Vårdguiden innan du åker till Akutmottagningen. Om det är nödsituation och du eller någon närstående behöver omedelbar hjälp, ring 112.

Länkar till andra webbplatser

Kultur och fritid

Kultur får människor att utvecklas. Självkänslan och uttrycksförmågan, fantasin och kreativiteten stärks när vi upplever, skapar och lär oss nytt. Där människor växer, där utvecklas också demokratin. Målet med Region Dalarnas verksamhet är att den ska vara bred och av hög kvalitet, spridd över hela länet. Stödet till kultur, folkbildning, föreningsliv och skolor ökar möjligheterna för alla som bor här att påverka utvecklingen i samhället. Aktörerna inom kultur- och bildningsområdet ska vara många. Kreativa miljöer bidrar till sociala nätverk, regional utveckling och tillväxt.

På Visit Dalarna finns mycket information kring olika fritidsaktiviteter och evenemang runtom i länet.

Länkar till andra webbplatser