Leksand

Senast uppdaterad: 9/1-2023

Leksand är ett populärt besöksmål och förknippas ofta med idrott, kultur och stolta traditioner. Leksand är också en expansiv kommun med många och starka företag, aktiva föreningar och en tydlig ambition att fortsätta växa.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

15781

Storlek till ytan

1410 km²

Enligt kommunens vision ska dagens 15 300 invånare bli 18 000 till år 2025. Leksandsborna är öppna, välkomnande och ser ett mångkulturellt samhälle som en styrka. Kommunen har många års positiv erfarenhet av flyktingmottagande och integration. Utöver orterna Leksand, Insjön, Siljansnäs och Tällberg finns ett 90-tal mindre byar i kommunen.

Boende

Flyktingmottagningen i Leksands kommun arbetar aktivt för att förebygga boendesegregation. I samarbete med vårt kommunala bostadsföretag Leksandsbostäder AB erbjuder vi lägenheter till flyktingar i centralorten Leksand. Det finns också flera privata bostadsföretag som hyr ut bostäder.

Vilka språkgrupper finns på orten?

Utöver svenska och engelska, som de flesta i Leksand talar, är det största utländska språket arabiska. Andra vanliga språk är persiska, dari och tigrinska. Tack vare ett internationellt utbyte med staden Tobetsu i Japan, är även japanska ett språk som många Leksandsbor, inte minst gymnasieelever, intresserat sig för.​

Föreningar och organisationer

Leksand rankas som en av Sveriges bästa idrottsstäder och en viktig förklaring är kommunens många framgångsrika idrottsföreningar. Det finns över 200 föreningar av olika slag i kommunen, bland annat Multikulturella föreningen och kulturföreningen Sadaka. I kommunens föreningsregister kan du läsa mer om vilka föreningar som finns.​

Vad finns i närområdet

Leksand har all nödvändig service för nyanlända invandrare. I centralorten finns till exempel sfi-undervisning, socialkontor, arbetsförmedling, bibliotek och försäkringskassa. Det finns flera second hand-butiker, en mysig stadskärna, ett mindre köpcentrum vid Hjultorget i Insjön (som är en del av Leksands kommun) och ett stort köpcentrum med bland annat IKEA i Borlänge, endast 45 minuter från Leksand.

Som nyanländ kan du få en svensk fadder som hjälper dig att integreras i samhället. Möjligheten kallas Flyktingguide Dalarna och bedrivs i ett samarbete mellan Leksands kommun och Svenska kyrkan.​

Barnomsorg

I Leksands kommun finns ett brett utbud av kommunala och fristående förskolor​. Vår kompetenta personal sätter varje barns behov i fokus och arbetar med att ge alla barn trygghet, kunskap och en stabil grund inför framtiden.

Grundskolor och gymnasieskolor

Barn under 16 år erbjuds plats i någon av våra grundskolor. Ungdomar mellan 16 och 19 år får möjlighet att gå i gymnasiet. Skolorna bedriver utbildning av hög kvalitet. Elever som inte kan svenska kan få studiehandledning på sitt modersmål i ett eller flera skolämnen. Elever som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt modersmål.

Utbildningsmöjligheter

Som vuxen erbjuds du sfi-undervisning (svenska för invandrare). Målet är att du ska kunna förstå och tala svenska i vardagslivet, på jobbet eller i skolan. Undervisningen anpassas till din utbildning och tidigare erfarenhet av studier. Om du har utbildning och yrkeserfarenhet från hemlandet kommer din kompetens att bli värderad. När man lärt sig tillräckligt mycket svenska för att klara fortsatta studier har man samma möjligheter att studera som alla andra​. Du har också möjlighet att delta i en utbildning om det svenska samhället för dig som är ny i Sverige.​

Hälso- och sjukvård

Leksands vårdcentral erbjuder nyanlända möjlighet att få hälsosamtal, hälsoundersökning och vid behov kontakt med specialistläkare. På vårdcentralen erbjuds också mödravård och barnhälsovård. Tandläkare finns i samma byggnad. Akutsjukhus finns i Mora och Falun.

Tolkhjälp

Om du inte behärskar svenska språket har du rätt till tolk i din kontakt med alla myndigheter. Det är myndighetens ansvar att anlita tolk inför er kontakt.

Kommunikationer

Det finns tre järnvägsstationer i Leksands kommun och det är lätt att åka buss och tåg till närliggande orter som Insjön, Tällberg och Rättvik. Många Leksandsbor pendlar också varje dag till större orter som Borlänge, Mora eller Falun. Linjerna trafikeras av SJ, Tåg i Bergslagen och Dalatrafik.​

Läs mer om kollektivtrafiken i kommunen.

Arbete och företagande

Leksands kommun är den största arbetsgivaren med omkring 1 500 anställda inom 191 olika yrken. På kommunens hemsida kan du läsa om kommunens lediga jobb och om kommunen som arbetsgivare.

Dessutom finns runt 1 000 stora och små företag inom de flesta branscher, vilket är ovanligt många i förhållande till kommunens storlek. Stora och kända företag är Clas Ohlson, Bergkvist Insjön​, Tomoku Hus, Leksandsbröd och Ejendals. I Tällberg finns många hotell och i Leksand finns en av Sveriges främsta campingplatser, Leksand sommarland och elithockeylaget Leksands IF.