Ludvika

Senast uppdaterad: 9/1-2023

Ludvika kommun ligger i södra Dalarna. Här bor du nära en storslagen natur, som inbjuder till en aktiv fritid. I Ludvika centrum har du nära till all service du behöver.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

26978

Storlek till ytan

1648 km²

Här bor du i en trygg miljö, barnen kan gå i förskola och skola med hög kvalitet och ni kan bli en del av ett rikt föreningsliv. Ludvika är också en expansiv kommun med många och starka företag – med en tydlig ambition att fortsätta växa. En tåg- och busstation i Ludvika centrum har goda förbindelser till Stockholm och andra större städer. Kommunen har många års positiv erfarenhet av flyktingmottagande och integration. Ludvikaborna är öppna, välkomnande och ser ett mångkulturellt samhälle som en styrka.

Boende

Flyktingmottagningen i Ludvika kommun arbetar aktivt för att förebygga boendesegregation. I kommunen finns en mångfald av bostäder. Du kan hitta hyreslägenheter, bostadsrätter, villor och gårdar. Vill du hyra en bostad så finns det länkar och telefonnummer till olika förmedlare på kommunens hemsida.

Vilka språkgrupper finns på orten?

Utöver svenska och engelska, som de flesta i Ludvika talar, är det största språket arabiska. Andra språk är persiska, dari, tigrinska, somaliska, thailändska, holländska, ryska med flera.​

Föreningar och organisationer

I Ludvika kommun finns det lika många föreningar som vi har sjöar och vattendrag – Omkring 370 föreningar finns i vårt föreningsregister. Föreningslivet är representerat av allt från stora föreningar till den lilla byföreningen.

Vad finns i närområdet

Frändskapshuset är en mötesplats för svenskar och invandrare oavsett bakgrund. Här är alla välkomna som vill träffas och umgås, lära känna varandra och ömsesidigt utbyta erfarenheter, socialt, språkligt och kulturellt.

Vad finns i närområdet

Frändskapshuset är ett verktyg för att korta vägen till varandra och göra det lite lättare att mötas. Här finns ett rikt och varierat utbud av aktiviteter: till exempel kvinnoträffar, föreläsningar, "Babbel", kulturkaféer, invandrarservice, samhällsinformation, tolkförmedling och föreningsinformation.

Barnomsorg

Kommunen erbjuder förskoleverksamhet för dig som är hemma med barn. Kommunen har pedagogisk verksamhet som förskola och familjedaghem för de som är mellan 1-5 år. Se kommunens hemsida för mer information.

Grundskolor och gymnasieskolor

Skolverksamheten i Ludvika består av förskoleklass​, grundskola (åk 1-9) och särskola. Vi har 18 grundskolor med cirka 2600 elever i årskurs F-9 och 2 grundsärskolor med 33 elever i årskurs 1-10.

Vi har två gymnasieskolor i kommunen; Västerbergslagens utbildningscentrum (VBU), som är ett kommunalförbund mellan Ludvika kommun och Smedjebackens kommun, samt det privatägda ABB industrigymnasium.

Utbildningsmöjligheter

Kommunen erbjuder olika typer av vuxenutbildning och svenska för invandrare, sfi. På kommunens hemsida kan du läsa mer om de möjligheter som finns.

Hälso- och sjukvård

I Ludvika vill kommunen att alla ska må bra. Om du blir sjuk, skadad eller vill ha råd kan du få hjälp att hitta det som du behöver. Regionen ansvarar för det mesta av den hälso- och sjukvård du har tillgång till. Det är regionen du kontaktar när du är sjuk.

Tolkhjälp

Kommunen har en tolkförmedling som är till för kommuninvånare med utländsk bakgrund som på grund av brister i det svenska språket har svårt med samhällskontakter. Vi erbjuder tolk, översättning, meddelandeservice samt utbildning av tolkanvändare.

Kommunikationer

Bara drygt två timmar bort från Stockholm, 11 mil från Västerås och 12 mil från Örebro är Ludvika en attraktiv plats att arbeta och bo i.

Mer information finns på:

Arbete och företagande

ABB-företagen är den största arbetsgivaren i kommunen med cirka 2 700 anställda. Därefter kommer Ludvika kommun med cirka 2500 anställda. På kommunens hemsida kan läsa om kommunens lediga jobb och om kommunen som arbetsgivare.

I Ludvika finns stort stöd för den som är intresserad av att bli företagare. Det finn en näringslivsenhet på kommunen som hjälper till att smidigt hantera de tillstånd som kan behövas.​​​