Orsa

Senast uppdaterad: 9/1-2023

Orsa är en ganska liten kommun med strax under 7000 invånare. Till ytan är den ganska stor. I norr har vi stora skogar och vildmark, i söder ligger tätorten med småindustri och jordbruk.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

6919

Storlek till ytan

1797 km²

Boende

Många i Orsa bor i egna villor och på gårdar. Vi har även flerfamiljshus med lägenheter. Här finns ett boende för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Det finns ett kommunalt bostadsbolag, Orsabostäder, och flera privata. Letar du hus, bostadsrätt eller tomt bör du kontakta en mäklare.

Vilka språkgrupper finns på orten?

I lilla Orsa finns ett stort antal olika språkgrupper representerade. Här lever människor med olika etniska ursprung tillsammans. Förutom svenska och engelska, som talas av de flesta invånare, bor här flera personer som har annat modersmål. Det beror på att kommunen haft ett mångårigt flyktingmottagande. Somaliska, arabiska, swahili, thailändska, filippinska, engelska, franska, serbiska, kroatiska, ungerska, persiska, lankesiska, tigrinska, spanska, turkiska, kurdiska och polska är några av språken som finns.

Föreningar och organisationer

Orsa har ett livligt och varierat föreningsliv. Du hittar alla aktiva föreningar i kommunens föreningsregister. Kommunen rymmer omkring 140 föreningar inom fritid, kultur och religion. Idrotts- och motionsanläggningar förekommer frekvent i kommunen. Därutöver vandringsleder i naturskön miljö.

Kommunen har ett välkänt, rikt och omväxlande musikliv som engagerar ung som gammal. Inspelningen av programserien "Moraeus med mera" äger rum vid campingen. Kommunen är hemort för "Orsa spelmän", och för några år sedan den vinnande kören i TV-tävlingen "Körslaget". På onsdagar under juli månad varje år intar "Orsayran" gator och torg. Konst och kultur är framträdande i bygden. Här finns en internationell förening och Svenska kyrkan, Missionskyrkan, Filadelfia samt Orsa Baptistförsamling.

Vad finns i närområdet

Här finns välsorterade livsmedelsbutiker, traditionell torghandel, restauranger och ett café.

I centralorten finns bibliotek, arbetsförmedling och socialkontor. ICA, Coop och Willys är ortens matvaruaffärer. Skattungbyn (cirka 15 km utanför centrum) har matbutik med mera. Möbler, husgeråd och kläder kan köpas i secondhand-affären i centrumkärnan.

Orsa ligger ungefär tjugo minuters bilresa från Mora, där skattekontor och försäkringskassa finns. I Mora Noret finns några större varuhus med bland annat möbler och husgeråd.

Barnomsorg

Barnomsorg finns i hela kommunen.

I Orsa finns 5 förskolor i kommunal regi fördelat på 14 avdelningar. Som alternativ finns också två kommunala familjedaghem och en fristående förskola. Kommunens förskolor är vackert belägna och ligger nära naturen, de flesta har tillgång till skog eller naturskön utsikt.

För våra skolbarn finns 4 fritidsavdelningar i direkt anslutning till grundskolorna (tre kommunala och en fristående). Läs mer om alla förskolor och familjehem på kommunens webbsida.

Grundskolor och gymnasieskolor

Kommunen erbjuder grundskola för elever upp till årskurs 9. På kommunens hemsida hittar du mer information om grundskolan och även möjligheter för gymnasieutbildning.

Utbildningsmöjligheter

På Orsa Lärcentrum ​finns möjlighet för dig som är vuxen att studera. Här finns läs- och skrivkurs, sfi, grundvux, särvux och gymnasievux på distans med handledare. I Mora finn​s en folkhögskola och Siljansutbildarna, där man kan ta distanskurser på högskolenivå.

Läs mer om vuxenutbildning på:

Hälso- och sjukvård

I Orsa finns en vårdcentral som erbjuder hjälp med sjukvårdsrådgivning, läkarmottagning, sjuksköterskemottagning, livsstilsmottagning, samtalsmottagning, barnmorska och mödrahälsovård, barn och unga, rehabilitering, flyktinghälsa, jourmottagning, fotvård samt provtagning. Lasarettet i Mora har ett antal specialistmottagningar och är ett akutsjukhus i Dalarna för befolkning och besökare i norra och västra Dalarna. Det andra akutsjukhuset finns i Falun.

Tolkhjälp

Vid all kontakt med kommunen eller med en statlig myndighet har du som har ett annat modersmål än svenska rätt till tolk om du anser det vara nödvändigt. Tolkhjälp kan erbjudas på ett stort antal språk. För etableringsflyktingar kan också tolkhjälp erbjudas via Tolkförmedlingen i Borlänge. Behöver du tolkhjälp kan du kontakta flyktingsamordnaren.

Kommunikationer

I Orsa finns en station för Inlandsbanan, som trafikerar sträckan Mora-Östersund-Mora. Närmaste två järnvägsstationer, som trafikeras av SJ och Tåg i Bergslagen, ligger i centrala Mora. Dit kan man åka buss med Dalatrafik.

Läs mer om kollektivtrafiken i kommunen.

Arbete och företagande

Orsas näringsliv består främst av fåmansföretag, men här finns också flera relativt stora entreprenörer. Besöksnäringen får allt större betydelse och Grönklittsgruppen, med säte i Orsa, är vår motor i den utvecklingen.

Många Orsabor arbetspendlar varje dag till Mora, Älvdalen, Rättvik och andra närliggande orter.