Vansbro

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Vansbro kommun är en pärla i det vackra Dalarna. Kommunen består av fyra tätorter och en rad mindre byar. Bra service, bekvämlighet och närhet är några av anledningarna till att så många trivs i bygden. I tätorterna finns service som butiker, post, kommunikationer och skolor.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

6794

Storlek till ytan

1657 km²

Boende

I Vansbro kan du hyra lägenhet från den kommunala stiftelsen Vansbrohem. Det finns också ett antal privata hyresvärdar.

Vilka språkgrupper finns på orten?

I kommunen finns flera språkgrupper representerade: arabiska, somaliska, engelska, tigrinska, dari, thai och engelska.

Föreningar och organisationer

Förutom ett rikt lokalt föreningsliv inom både kultur, idrott och hantverk finns en lokalavdelning av SWIS – Somali Women in Sweden.

Vad finns i närområdet

I kommunens tätorter finns service som butiker, apoteket, simhall, bibliotek, arbetsförmedlingen, kommunens individ- och familjomsorg, teater, kaféer, bio. Erikshjälpen och Bumerangen är två secondhand-butiker där det finns både möbler och kläder. På Äppelbo Gemenskaps secondhand finns kläder och husgeråd.

Barnomsorg

Det finns flera alternativ inom barnomsorgen, läs mer på kommunens hemsida.

Grundskolor och gymnasieskolor

Grundskola upp till årskurs 5 finns i samtliga kommundelar, årskurs 6-9 finns på Smedbergsskolan i Vansbro. Vuxenutbildning och gymnasium finns i Vansbro, på Vansbro Utbildningscenter och Lärcentrum. Där finns även sfi, distansutbildningar mot universitet och högskolor.

Utbildningsmöjligheter

I Vansbro finns möjlighet till vuxenutbildning, samhällsorientering för nyanlända, komvux, sfi och särvux.

Hälso- och sjukvård

I Vansbro finns vårdcentral, barnavårdscentral, mödravårdscentral, ungdomsmottagning. Folktandvården finns också i samma byggnad som vårdcentralen. Även en privat tandläkare finns i Vansbro.

Tolkhjälp

Vid behov av tolk anlitar Vansbro kommun Tolkcentralen i Borlänge.

Kommunikationer

Allmänna kommunikationer till och från Vansbro sker med buss. Från Borlänge går anslutningar med tåg till exempelvis Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås, Örebro, Gävle.

Arbete och företagande

I Vansbro kommun finns många små företag inom olika branscher, handel, industri av olika slag samt media och hantverk till exempel. Vill man starta eget eller har frågor kring det kan man vända sig till kommunens Näringslivssamverkan.

Stora arbetsgivare i Vansbro är till exempel Vansbro kommun, Orkla Foods AB, Sveden Trä AB och lyko.se.