Gävleborgs län

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Gävleborgs län, som består av landskapen Gästrikland och Hälsingland, är Sveriges största skogslän. Länet är indelat i tio kommuner med totalt cirka 280 000 invånare.

Map of Sweden Created with Highcharts 10.2.1

Kommuner i Gävleborgs län

Välj den kommun i Gävleborgs län som du vill läsa mer om nedan.

Den största kommunen är Gävle med 97 000 invånare. Övriga kommuner är Sandviken, Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn, Ovanåker, Hofors, Nordanstig och Ockelbo. Gävleborg ligger centralt och strategiskt beläget i landet med en timme till Arlanda flygplats och en och en halv timme till Stockholm. Under många år har länet haft ett stort flyktingmottagande.

Bostadssituation

Det finns en stor variation i boendet i Gävleborg. Allt från lantligt boende till boende i stadsmiljö. I de olika kommunerna finns stora kommunala bostadsbolag som hyr ut lägenheter, men det finns också privata hyresvärdar. Utbudet på lediga lägenheter varierar mellan kommunerna. Mer information hittar du i respektive kommunpresentation.

Näringsliv och arbetsgivare

Länets näringsliv har sedan länge byggt på en stark stål- och verkstadsindustri. Stora företag i länet är Sandvik, Ovako, Korsnäs och Iggesund. Under senare år har den privata tjänstesektorn expanderat. Den är idag den snabbast växande sektorn vad gäller antalet anställda och har en stor potential för att utveckla företag inom energi- och miljöteknik. På senare tid har flera företag utvecklats inom IT-området, när det gäller t.ex. GIS, fiberoptik, industriell IT och Contact centers. Den snabbaste växande näringen i länet är upplevelse- och besöksnäringen.

Cirka 40 % arbetar i offentlig verksamhet med vård, skola, omsorg mm.

Föreningar och organisationer – det civila samhället

I Gävleborg pågår ett aktivt samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag och ideella organisationer för att skapa bra förutsättningar i samhället för länets medborgare, både för privatpersoner och för företagare, såväl som nyanlända.

Skolor och utbildning

Länet har en högskola som finns i Gävle. Den grundades 1977 och expanderade kraftigt i mitten av 90-talet. Skolan har varit framgångsrik i att samordna många av sina satsningar med en lång rad aktörer i samhället. Bl.a. har man utvecklat värdefulla kontakter med lokala företag som Sandvik och Korsnäs.

Sjukvård

Region Gävleborg ansvarar för att alla invånare inom Gävleborgs län får den vård och tandvård de behöver. Regionen ansvarar även för de som vistas tillfälligt här och får akut behov av vård. Det kan till exempel vara släkt, vänner och bekanta som besöker någon i Gävleborg men också turister och flyktingar. I Gävleborgs län finns det tre sjukhus, ett i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs.

Förutom sjukhusen finns det många offentliga och privata familjeläkarmottagningar (vårdcentraler).

Kultur och fritid

Runt om i länet finns ett rikt idrotts-, kultur- och fritidsliv. I alla kommuner finns ett stort antal föreningar med olika intresseinriktningar. Här finns närheten till berg, hav, sjöar, skärgård, skog och vildmark som inbjuder till fina naturupplevelser året om.