Gotlands län

Senast uppdaterad: 13/12-2022

​​​Sverige är indelat i 21 län och 290 kommuner. Alla län förutom Gotlands län har flera kommuner. Gotland har en kommun, Region Gotland, som ansvarar för exempelvis utbildning, socialtjänst, äldreomsorg samt hälso- och sjukvårdsfrågor.

Map of Sweden Created with Highcharts 10.2.1

Kommuner i Gotlands län

Välj den kommun i Gotlands län som du vill läsa mer om nedan.

Gotland beskrivs ofta som navet i havet, en ö som samlar och förenar. Så har det varit historiskt och så är det fortfarande i dag. Gotland är Sveriges största ö och har ca 58 000 invånare, en siffra som mångdubblas varje år tack vare hundratusentals semesterfirare och andra besökare. På Gotland har du nära till både stad och landsbygd, till fantastisk natur och ett blomstrande kultur- och fritidsutbud. Till och från ön tar du dig enkelt med flyg och färja. Det finns många skäl att flytta hit, inte minst en god lärmiljö för barn, ett aktivt föreningsliv och en stark arbetsmarknad. Gotland har ett kustklimat med milda vintrar och behagliga somrar. Varmt välkommen till Gotland!

Bostadssituation

På Gotland finns boenden av olika slag, både i landsbygdsorter och i länets största ort Visby. Det är många som vill bo i Visby, därför finns det större möjligheter att hitta en året-runt-bostad på andra orter i länet. Flest hyresbostäder finns hos det kommunala bostadsbolaget Gotlandshem som har fastigheter runt om på Gotland. Att registrera sig i deras bostadskö är gratis.

Det finns även privata fastighetsägare som hyr ut bostäder. En lista över dessa hittar du till exempel på Gotlands turistbyrås webbplats. Där finns också kontaktuppgifter till Inflyttarbyrån, som kan hjälpa till med information om att flytta till Gotland. Inflyttarbyrån anordnar regelbundet olika evenemang där nyinflyttade kan träffas.

Näringsliv och arbetsgivare

På Gotland finns en stark företagartradition som ständigt föder och utvecklar affärsidéer inom en mångfald av olika näringar. Småföretagandet är stort på ön, ungefär nio av tio gotländska företag har färre än fem anställda.

Jordbruket, stenindustrin och livsmedelsindustrin är sedan lång tid tillbaka viktiga näringar på Gotland. De gotländska livsmedelsproducenterna arbetar med lokala råvaror och slutprodukterna är av hög kvalitet.

Inom den växande tjänstesektorn är besöksnäringen en viktig del. Det stora antalet besökare har medfört att många företag, arbetstillfällen och sommarjobb växt fram inom denna näring.

Föreningar och organisationer – det civila samhället

På Gotland finns flera organisationer som på många olika sätt arbetar med integration. Några av dessa är: Rädda Barnen, Röda korset, Demokrati för Barns Framtid, Kyrkor och andra trossamfund, Gotlands idrottsförbund och öns många idrottsföreningar, ABF, Bilda, Studiefrämjandet, Folkuniversitetet, Studieförbundet Vuxenskolan, Sensus och Mångkulturella Föreningen.

På flera orter är frivilligorganisationer och volontärnätverk etablerade. Många av dem ordnar aktiviteter och har mötesplatser av olika slag. Till exempel finns Röda Korsets mötesplatser "Kupan" på flera orter.

Skolor och utbildning

Det finns ett universitet på Gotland, Uppsala Universitet Campus Gotland. Universitetet har många kurser och utbildningar inom olika områden, bland annat biologi, ekonomi och programmering.

Folkhögskolan och den kommunala vuxenutbildningen ger både grund- och gymnasieutbildning samt kurser med speciell yrkesinriktning. Korta vägen Visby är en förberedande arbetsmarknadsutbildning som riktar sig till akademiker med utländsk bakgrund bosatta på Gotland. Utbildningen hålls av Stockholms universitet. Vuxna som har fått uppehållstillstånd och som är folkbokförda på Gotland kan studera svenska för invandrare (SFI) via Region Gotland.

Sjukvård

På Gotland finns flera vårdcentraler. Det är till vårdcentralerna du i första hand vänder dig för råd om vård. Vid behov kan vårdcentralen remittera vidare till sjukhuset. I Visby finns ett modernt lasarett med bred medicinsk kompetens.

Tandvårdsmottagningar finns på flera ställen på Gotland.

Du kan få råd om vård och hitta närmaste vårdcentral på 1177 Vårdguidens webbplats eller via telefon 1177. Vid akuta eller livshotande situationer ringer du nödnumret 112.

Kultur och fritid

På Gotland finns många studieförbund som anordnar kurser och aktiviteter. Här finns även många aktiva föreningar inom olika intressen, till exempel idrotts- och kulturföreningar. Institutioner som Gotlandsmusiken, Länsteatern och Länsmuseet bidrar också till ett rikt kulturliv.

På biblioteken är det gratis att låna böcker, läsa tidningar, låna datorer, söka information och ställa frågor. Här finns tillgång till språkutvecklande aktiviteter, språkcaféer, sagostunder för barn på flera språk, böcker på lättläst svenska och språkkurser. Biblioteken anordnar många evenemang där du kan träffa och umgås med andra. Det finns bibliotek på flera orter på ön.

Ungdomsgårdarna är viktiga mötesplatser och här erbjuds ett stort antal kostnadsfria aktiviteter för ungdomar mellan 13 och 19 år.