Gotland

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Gotland är Sveriges största ö och har drygt 57 000 invånare.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

59249

Storlek till ytan

3134 km²

Gotland har mycket att erbjuda, bland annat god lärmiljö för barn och ett brett kultur- och fritidsutbud. Oavsett var du är på Gotland är det nära till stad, landsbygd, natur och havet. Till och från ön är det goda kommunikationer. Gotland är ett populärt besöksmål och tar årligen emot hundratusentals besökare. Välkommen att flytta till ön!

Boende

På Gotland finns boenden av olika slag, både i landsbygdsorter och i staden Visby.

Då Gotland är ett attraktivt besöksmål på sommaren föredrar många privatpersoner att hyra ut långtid under höst, vinter och vår och veckovis under sommaren.

Det är många som vill bo i Visby. Det finns därför större möjligheter att hitta en året-runt-bostad på andra orter än Visby.

Personer som fått uppehållstillstånd och som blivit anvisade till Gotland får hjälp med boende av Region Gotland.

Hyra boende

Det kommunala bostadsbolaget GotlandsHem har hyresbostäder runt om på Gotland. Det går att registrera sig i deras bostadskö.

Det finns också privata fastighetsägare som hyr ut bostäder. Gotland har en Inflyttarbyrå som har listat kontaktuppgifter till privata fastighetsägare.

Köpa boende

Om du är intresserad av att köpa en bostad kan du kontakta en mäklare. Information om mäklare finns på Inflyttarbyråns webbplats eller på Hemnet.

Vilka språkgrupper finns på orten?

Det finns många olika språkgrupper på ön. Bland annat arabiska, persiska, dari och tigrinja.

Cirka 6 procent av Gotlands invånare har utländsk bakgrund. Av hela Sveriges befolkning har cirka 17 procent utländsk bakgrund.

Föreningar och organisationer

Gotland är ett av de län i Sverige som har flest föreningar. Det finns 900 registrerade föreningar som är spridda över hela ön. Det finns föreningar för till exempel idrott, kultur, politik, religion, barn, ungdomar och pensionärer. Föreningarna har aktiviteter som bygger på gemensamma intressen och som skapar möjlighet till delaktighet.

Idrottsföreningar finns från norr till söder, med egna anläggningar som ökar möjligheten till idrott var du än bor. Idrottsföreningarna arbetar för att öka integrationen och skapa mötesplatser för alla åldrar. Gotland har en blandning av naturupplevelser och över hela ön finns motionsspår i natursköna områden. Gotland har en unik sammanhållning på grund av ö-läget. Det aktiva föreningslivet ger identitet och delaktighet. På Region Gotlands webbplats finns ett föreningsregister som listar alla föreningar på ön.

Vad finns i närområdet

Hjälp till nyanlända

Integrationsenheten på Region Gotland har uppdraget att ge nyanlända med uppehållstillstånd förutsättningar för etablering i det gotländska samhället. Integrationsenheten ansvarar till exempel för samhällsorientering. Integrationsenheten har också en stöd- och servicefunktion som kallas "Medborgarplatsen". Till Medborgarplatsen är alla som är nyanlända och har svenska som andraspråk välkomna med praktiska frågor. Medborgarplatsen finns i Visby. Vissa dagar är integrationsenheten också på plats i Fårösund och Hemse. Information om integrationsenheten.

Affärer

Störst utbud av affärer finns i Visby. Visby har allt från mataffärer till klädaffärer, elektronikaffärer och second hand. Flera mataffärer i Visby har mat från andra delar av världen. De större landsbygdsorterna som exempelvis Hemse, Roma och Slite har också flera olika affärer, bland annat mataffär. Även ett antal mindre landsbygdsorter har mataffär.

Kultur, fritid och mötesplatser

På Gotland finns många studieförbund där du kan lära dig mer. Det finns också institutioner som Gotlandsmusiken, Länsteatern och Länsmuseet som berikar kulturlivet. Det finns många möjligheter till sång, dans, musik och teater genom Gotlands alla fria kulturproducenter och kulturföreningar.

På biblioteken är det gratis att låna böcker, läsa tidningar, låna datorer, söka information och ställa frågor. Här finns tillgång till språkutvecklande aktiviteter, språkcaféer, sagostunder för barn på flera språk, böcker på lättläst svenska och språkkurser. Genom bibliotekens många verksamheter är det möjligt att träffa och umgås med andra. Det finns bibliotek på flera orter på ön. Information om bibliotek.

Ungdomsgårdarna är viktiga mötesplatser och här erbjuds ett stort antal kostnadsfria aktiviteter för ungdomar mellan 13 och 19 år. På Gotland finns också flera badhus för motion och simträning. Information om ungdomsgårdar.

På flera orter är frivilligorganisationer och volontärnätverk etablerade. Många av dem ordnar aktiviteter och har mötesplatser av olika slag. Till exempel har Röda Korset mötesplatser "Kupan" på flera orter.

Barnomsorg

Barn kan gå i förskola från att de fyller 1 år. Verksamheten lägger grunden för det livslånga lärandet och ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. På Gotland finns förskolor runt om på ön. För att få rätt till en permanent plats på förskola måste barnet ha uppehållstillstånd. Asylsökande barn har rätt till allmän förskola 15 timmar per vecka utan kostnad under perioden 1 september och 31 maj. Rätten till allmän förskola gäller från hösten det år barnet fyller tre år och till att barnet är 5 år.

Öppen förskola

Öppen förskola är en pedagogisk verksamhet som är öppen för hemmavarande vuxna med barn i åldrarna 0-6 år. Verksamheten utformas både efter barns och vuxnas behov. Besökarna avgör själva när och hur ofta de vill delta.

Grundskolor och gymnasieskolor

Gotland erbjuder en god lärmiljö av hög kvalitet, som ger förutsättningar för ett livslångt lärande där grundinställningen är att alla ska ha möjlighet att lyckas.

Grundskolor

Alla barn i Sverige har rätt att gå i skolan. Barnet får en plats i den skola som ligger närmast hemmet. Det finns 35 grundskolor spridda över hela Gotland. 30 av skolorna bedrivs av Region Gotland och fem är fristående. På några grundskolor finns internationella klasser där eleverna får lära sig svenska samtidigt som de studerar alla skolämnen.

Gymnasieskolor

I Visby finns den kommunala gymnasieskolan Wisbygymnasiet och den fristående gymnasieskolan Guteskolan. På gymnasiet erbjuds nyanlända och asylsökande elever språkintroduktion, också kallat SPRINT. SPRINT är en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket. SPRINT innehåller också de grundskole- och gymnasieämnen som eleven behöver studera för att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram.

Utbildningsmöjligheter

Det finns många möjligheter att studera på Gotland. För att kunna studera i Sverige behöver man ha uppehållstillstånd.

Folkhögskola och vuxenutbildning

Folkhögskolan och den kommunala vuxenutbildningen ger både grund- och gymnasieutbildning samt kurser med speciell yrkesinriktning.

Universitetsutbildning

Det finns ett universitet på Gotland, Uppsala Universitet Campus Gotland. Universitetet har många kurser och utbildningar inom olika områden, bland annat biologi, ekonomi och programmering.

Korta vägen

Korta vägen Visby är en förberedande arbetsmarknadsutbildning som riktar sig till akademiker med utländsk bakgrund bosatta på Gotland. Utbildningen hålls av Stockholms universitet.

Svenska för invandrare

Vuxna som har fått uppehållstillstånd och som är folkbokförda på Gotland kan studera svenska för invandrare (SFI) via Region Gotland.

Läs mer om vuxenutbildning i kommunen.

Hälso- och sjukvård

Runt om på Gotland finns vårdcentraler. Det är till vårdcentralerna du i första hand vänder dig för råd om vård. Vid behov kan vårdcentralen remittera vidare till sjukhuset.

Tandvårdsmottagningar finns på flera ställen på Gotland.

I Visby finns ett modernt lasarett med bred medicinsk kompetens.

Du kan få råd om vård och hitta närmaste vårdcentral på www.1177.se/gotland eller via telefon 1177. Ring nödnumret 112 vid livshotande skada eller sjukdom.

Tolkhjälp

Om du inte förstår eller inte kan prata svenska kan du ha rätt till tolk i kontakter med myndigheter. Du kan tala om att du behöver en tolk när du bokar ett besök hos den aktuella myndigheten, till exempel ett besök hos vården.

En tolk är en person som arbetar med att översätta mellan språk. Tolken har tystnadsplikt, det betyder att hen inte får lämna ut information om dig utan att du godkänner det. Familj och vänner som översätter är inte tolkar och har inte tystnadsplikt.

Kommunikationer

Det går att ta sig till och från Gotland med färja och flyg. Det finns färjeförbindelser mellan Visby och Nynäshamn samt mellan Visby och Oskarshamn året runt. Dessutom går det färjetrafik mellan Visby och Västervik under sommarsäsongen. Med färjorna tar det cirka tre timmar att resa till Gotland. Det gör att invånare på Gotland kan besöka fastlandet över dagen.

Flygplatsen ligger strax utanför Visby och därifrån går det direktflyg till Stockholm, Malmö och Göteborg året runt. En flygresa till Stockholm tar cirka 40 minuter.

På Gotland kan du resa med kollektivtrafik, bil eller taxi. Kollektivtrafiken trafikerar stora delar av ön.

Läs mer om kollektivtrafiken i kommunen.

Arbete och företagande

På Gotland finns en stark tradition kring företagande som ständigt föder och utvecklar affärsidéer inom en mångfald av olika näringar. Småföretagandet är stort på ön, ungefär nio av tio gotländska företag har färre än fem anställda.

Jordbruket, stenindustrin och livsmedelsindustrin är sedan lång tid tillbaka viktiga näringar på Gotland. De gotländska livsmedelsproducenterna arbetar med lokala råvaror och slutprodukterna är av hög kvalitet.

Inom den växande tjänstesektorn är besöksnäringen en viktig del. Det stora antalet besökare har medfört att många arbetstillfällen, sommarjobb och företag växt fram inom denna näring.

Söka arbete

Arbetsförmedlingen har uppdraget att ansvara för den offentliga arbetsförmedlingen. De har också ett samordnande ansvar för vissa nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har ett kontor i Visby.

Starta företag

Vill du ha hjälp med att utveckla din idé och starta företag? Almi Företagspartner har Region Gotlands uppdrag att stödja nyföretagare.

Etablera företag

Har du redan ett företag som du vill etablera på Gotland? Region Gotlands bolag Inspiration Gotland har en företagslots som kan vägleda vid etablering av företag.

Företagsnätverk

På Gotland finns flera lokala näringslivsföreningar och företagsnätverk. De ger dig möjligheter att knyta nya kontakter och utbyta kunskap.

Här kan du läsa mer om: