Hallands län

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Halland är berömt för sina bad och stränder, men består också av ett bördigt slättområde med åar i lummiga dalar samt en skog- och sjörik glesbygd. Länet har sex kommuner - Laholm, Halmstad, Hylte, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka.

Map of Sweden Created with Highcharts 10.2.1

Kommuner i Hallands län

Välj den kommun i Hallands län som du vill läsa mer om nedan.

Bostadssituation

Den för länet positiva utvecklingen och befolkningsökningen har under den senaste tioårsperioden inte kunnat mötas med ett tillräckligt bostadsbyggande. Sedan början av 2000-talet är det därför brist på bostäder i centralorterna i länets samtliga kustkommuner. Det är framför allt brist på mindre hyreslägenheter. Bristen på bostäder gör sig särskilt gällande för gruppen ungdomar, studenter samt för grupper i behov av särskilt boende.

Befolkning

Befolkningsökningen och sysselsättningsutvecklingen i Halland har varit bättre än riksgenomsnittet. Inflyttningen till länet har varit stor under de senaste decennierna. Den 31 december 2013 uppgick befolkningen i Halland till 306 840 personer. Halmstad är länets största kommun med ca 94 000 invånare och länets residensstad. Turismen i länet är betydande och gör att folkmängden fördubblas under sommaren till runt en halv miljon.

Näringsliv och arbetsgivare

Näringslivet i Halland är varierat och kännetecknas av många små företag. Småföretagsstrukturen har flera positiva effekter, som ett högt nyföretagande, god lönsamhet och tillväxt i företagen. Negativt är att näringslivet i Halland har få kunskapsintensiva företag, generellt låg utbildningsnivå och få kontakter med högskola och samhälle. Största arbetsgivarna i länet är Halmstad kommun med ca 7800 anställda följt av Region Halland med ca 7200 anställda.

Organisationer – det civila samhället

I Halland pågår ett aktivt samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag och ideella organisationer för att skapa bra förutsättningar i samhället för länets medborgare, både för privatpersoner och företagare, såväl som nyanlända.

Skolor och utbildning

Högskolan i Halmstad har ett rikt utbildningsutbud med flera unika utbildningsprogram. Forskningen är framstående och internationellt välrenommerad. Campus Varberg erbjuder många yrkesinriktade utbildningar.

Länkar till andra webbplatser

Sjukvård

Hallands sjukhus ​består av sjukhusen i Kungsbacka, Halmstad och Varberg. Sjukhusen har cirka 3500 medarbetare med en gemensam ledning och administration. Förutom sjukhusen finns det många offentliga och privata familjeläkarmottagningar (vårdcentraler).

Kultur och fritid

I Halland finns ett rikt utbud av aktiviteter för den som är intresserad av kultur, historia, idrott, konst, musik och teater. Den omväxlande naturen erbjuder många intressanta besöksmål och det finns över 160 naturreservat och runt 50 byggnadsminnen i länet.