Hylte

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Det är en stor trygghet att leva på en plats där människor känner varandra, där ditt engagemang gör skillnad både på arbetet och på fritiden. Tempot i Hylte kommun är lite lugnare, det är lätt att må bra och trivas. Vi tror att ett aktivt och socialt liv nära service och natur skapar välmående.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

10915

Storlek till ytan

1047 km²

Landskapet präglas av skog, vatten och mindre byar och samhällen. Huvudorten Hyltebruk grundades år 1909 kring pappersbruket vid Nissans strand. Hylte kommun är idag den största arbetsgivaren i kommunen med cirka 900 anställda.

Boende

I Hylte kommun finns flera sorters boende att välja mellan, både på landsbygden och i tätorterna.

Kommunen förmedlar inga lägenheter, men det finns flera bostadsföretag som erbjuder hyreslägenheter i Hylte kommun. Det största är Hyltebostäder och vill du veta mer, se vad för lägenheter som finns lediga eller ställa dig i bostadskö kan du göra det på Hyltebostäders hemsida.

Vilka språkgrupper finns på orten?

I kommunen lever människor med olika etniskt ursprung tillsammans och flera olika språkgrupper finns representerade.

De barn som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt modersmål. Det finns idag modersmålsundervisning på polska, tyska, holländska, vietnamesiska, albanska, somaliska och arabiska.

Föreningar och organisationer

I Hylte kommun finns möjligheten till ett rikt fritidsliv för hela familjen. Året runt lägger engagerade kommuninvånare tusentals ideella timmar på olika aktiviteter för såväl barn- och ungdomar som för vuxna. Tack vare deras engagemang kan kommunen stoltsera med över 130 föreningar.

Många av kommunens föreningar bedriver verksamhet som riktar sig till människor som är nya i Sverige.

Titta i kommunens föreningsregister så kan du hitta olika föreningar.

Vad finns i närområdet

Hyltebruk är kommunens största ort med olika typer av service och butiker. Här finns även "En väg in" som är ett integrationssamarbete mellan myndigheter där du kan få hjälp av och träffa representanter från Arbetsförmedlingen, Servicekontoret, Hylte kommun och projektet Integration Hylte.

På kommunens hemsida kan du läsa mer om kultur och fritid och var du hittar bibliotek, idrottsanläggningar och olika fritids- och kulturaktiviteter.

Barnomsorg

I Hylte kommun finns 13 kommunala förskolor, pedagogisk omsorg och en fristående förskola. Förskoleverksamheten omfattar barn i åldrarna 1-5 år. I våra kommunala förskolor erbjuds plats från en centralt administrerad kö.

Öppna förskolan i Hyltebruk är en träffpunkt dit du är välkommen med ditt barn i åldern 0-5 år för att umgås, leka och lära känna andra. Den öppna förskolan är en resurs för barn och föräldrar.

Grundskolor och gymnasieskolor

Hylte kommun har grundskolor i Hyltebruk, Kinnared, Rydöbruk, Torup, Landeryd och Unnaryd.

De nyanlända barnen (6-16 år) som ska gå i grundskolan placeras, efter inskrivning, i en mottagningsklass. Där sker kartläggning av varje elev för att hitta elevens styrkor och utvecklingsområden. Samtidigt får eleverna förberedande undervisning i olika ämnen.

För de elever som är mellan 16 och 20 år finns introduktionsprogrammet. Det handlar om förberedelse till annan gymnasial utbildning eller till arbetsmarknaden. I övrigt finns gymnasieskolor i Halmstad och Gislaved.

Grundskolor och gymnasieskolor

Utbildningsmöjligheter

Kommunen erbjuder olika typer av vuxenutbildning. Vuxenutbildningen vänder sig till dig som behöver komplettera eller läsa in nya ämnen eller kurser på olika nivåer.

SFI (Svenska för invandrare) ingår i vuxenutbildningen och vänder sig till dig som vill lära dig svenska.

Hälso- och sjukvård

Region Halland ansvarar för sjukvården. Det finns vårdcentraler i Hyltebruk och Torup.

Folktandvården finns i Hyltebruk. I kommunen finns även privata tandläkare.

Tolkhjälp

Möjlighet att få tolk finns vid alla kontakter med myndigheter.

Kommunikationer

Det är Hallandstrafiken som ansvarar för all kollektivtrafik i Hylte kommun.

Arbete och företagande

Det här är en företagsam bygd med många företag. Du hittar dem i kommunens näringslivsregister. På kommunens näringslivskontor kan du få stöd och råd.