Kungsbacka

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Fler och fler flyttar till Kungsbacka. Kungsbacka är en av de mest expansiva kommunerna i Sverige. Lagom pendlingsavstånd till Göteborg och stora jobb- och utbildningsmöjligheter ger förutsättningar till nyanlända invandrare att uppfylla sina drömmar och mål.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

83805

Storlek till ytan

1473 km²

Boende

Dina grannar är både svenska och invandrade familjer. Flyktingmottagningen i Kungsbacka arbetar aktivt med att förebygga boendesegregation. I samarbete med vår lokala bostadsförmedling och två stora hyresvärdar Eksta och Aranäs, erbjuder vi lägenheter till flyktingar i alla stadsdelar, sida vid sida med svenska och invandrade familjer.

Vilka språkgrupper finns på orten?

De barn som talar ett annat språk än svenska hemma, kan få undervisning i sitt modersmål.

Vi erbjuder modersmålsundervisning på arabiska, bosniska, serbiska, kroatiska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, kinesiska/mandarin, litauiska, nederländska, persiska, polska, portugisiska, ryska, spanska, thailändska, tyska, rumänska, teckenspråk.

Föreningar och organisationer

I Kungsbacka kommun finns det ett rikt föreningsliv. I kommunen finns över 200 ideella föreningar med ett omfattande och varierande utbud.

Vad finns i närområdet

Kommunen har all nödvändig service med närhet till alla myndigheter och organisationer som är involverade i etableringsprocessen av nyanlända invandrare.

Kungsbacka är en av Västsveriges största handelsplatser: Freeport med ett 50-tal butiker, Kungsmässan med ett 90-tal butiker. I Kungsbacka centrum finns månadsmarknad, second hand-butiker och lågprismatbutiker. I Göteborg finns internationella matbutiker med produkter från alla världens hörn.

Barnomsorg

I Kungsbacka kommun finns ett brett utbud av förskolor, med kompetent och engagerad personal som sätter varje barns behov i fokus och arbetar med att ge alla barn trygghet, kunskap och en stabil grund inför framtiden. Vi gör allt för att ditt barn får möjlighet att visa vad hon eller han kan och får uppmuntran och bekräftelse.

Grundskolor och gymnasieskolor

Barn under 16 år skall erbjudas plats i en av våra grundskolor. Ungdomar mellan 16 och 19 år skall ges möjlighet att tillgodogöra sig svensk gymnasieutbildning. Skolorna bedriver utbildning med hög kvalitet och tar hänsyn till varje elevs behov.

De barn som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt modersmål. Det består av undervisning i modersmål som ämne i grundskolan och på gymnasiet. Elever kan också få studiehandledning på sitt modersmål i ett eller flera skolämnen.

Utbildningsmöjligheter

Som vuxen kommer du att ges möjlighet till sfi-utbildning. Om du har utbildning och yrkeserfarenhet från hemlandet kommer din kompetens att bli värderad. Om du inte har utbildning motsvarande grundskola kan du ges möjlighet till kompletterande utbildning. Varje individ – barn, ungdomar och vuxna – har olika förutsättningar.

En individuell utbildningsplan kommer att hjälpa varje individ att hitta de bästa vägarna för att uppnå målet. Du skall kunna förstå och tala svenska i vardagslivet, på jobbet eller i skolan. Du kommer att få kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige, arbetslivet samt om dina rättigheter och skyldigheter. Du kommer att få träffa människor från arbets- och yrkeslivet.

Hälso- och sjukvård

Vi kommer att hjälpa dig att få medicinska och sociala förutsättningar för att du ska kunna må bra. Kungsbacka vårdcentral erbjuder till nyanlända möjlighet att få hälsosamtal, hälsoundersökning och vid behov kontakter med specialistläkare.

Tolkhjälp

Möjlighet att få tolk finns vid alla kontakter med myndigheter.

Kommunikationer

Pendeltåget mellan Kungsbacka och Göteborg går varje kvart i högtrafik och tar dig till Göteborg på 25 minuter. Fjärrtågen går varje halvtimma i högtrafik. På Västtrafiks hemsida finner du tider och priser.

Arbete och företagande

Vår kommun med sina 7 611 aktiva företag är en del av Göteborgsregionen – en snabbväxande arbetsmarknadsregion som behöver din kompetens och yrkeserfarenhet.