Berg

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Berg ligger i Jämtlands län. Centralort är Svenstavik med ungefär 1000 invånare.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

7150

Storlek till ytan

6145 km²

I Svenstavik och de mindre orterna i kommunen finns det mesta man behöver för att leva ett gott liv. Till exempel skolor, matbutiker, förskolor, hälsocentraler och så vidare. Länssjukhus och övrigt utbud av varor finns inom pendlingsavstånd i Östersund. För de som önskar finns mycket aktiviteter med fokus på friluftsliv. Bergs kommun präglas av ett aktivt förenings- och kulturliv och en stark entreprenörsanda.

Boende

I kommunen finns hyresrätter som kan erbjuda allt ifrån ettor till stora fyrarumslägenheter. Det kommunala bostadsbolaget heter Bergs hyreshus​ men det finns även hyresrätter via det privata fastighetsbolaget Nordros fastigheter.

Vilka språkgrupper finns på orten?

Språkgrupper i Berg är arabiska, somaliska, tigrinja, persiska, thailändska och ryska.

Föreningar och organisationer

Föreningslivet är viktigt för Bergs kommun som satsar mycket i de ideella föreningarna. Föreningslivet och friluftslivet bidrar till god folkhälsa. Föreningarna i Berg står för merparten av det aktiva fritidsutbudet. Bergs kommun är rik på naturligt friluftsliv med fiske i sjö, tjärnar och i strömmande vattendrag.

Jakt i storskog, vildmark och i fjällvärlden. Båtliv, vandring i skog, mark och fjäll, skidor såväl på längden som utför, häst och djurliv är tradition i Berg. Leder som tar dig från skogslandet till fjällens vildmark såväl sommar som vinter. Vattnet i naturens åar, bäckar, sjöar och tjärnar går att dricka direkt ur källan.

Kulturen och föreningslivet är en viktig del av vårt samhälle och avspeglas i alla våra bygder. Här finns det 300 registrerade föreningar för nästan allas intressen.

I kommunen finns ett antal olika församlingar tillhörande Svenska Kyrkan.

Kyrkor finns på många olika platser runt om i kommunen. I Svenstavik finns en kyrka tillhörande svenska missionskyrkan. Närmaste moské ligger i Östersund.

Vad finns i närområdet

I centralorten finns ICA, bibliotek, arbetsförmedling, socialkontor samt en secondhand butik med kläder. På de mindre orterna finns ofta matbutik och bibliotek.​​

Se en film​ om det fantastiska med Bergs kommun​.

Se en film med vyer från Bergs kommun​.

Barnomsorg

Förskolor finns på flera håll i kommunen. T ex i Sven​stavik, Hackås, Myrviken, Åsarna, Rätan och Storsjö/ Ljungdalen.

Grundskolor och gymnasieskolor

Grundskolor finns även de i Svenstavik, Hackås, Myrviken, Åsarna, Rätan och Storsjö/Ljungdalen. I Svenstavik finns även Fjällgymnasiet där man kan välja mellan olika inriktningar.

Utbildningsmöjligheter

Sfi, samhällsorientering, grundvux, gymnasiesärskola och komvux finns i Svenstavik. Läs mer om vuxenutbildning på kommunens hemsida.

Hälso- och sjukvård

I kommunen finns två tandläkarmottagningar, en i Svenstavik och en i Myrviken. På dessa orter finns även hälsocentral med läkare, sjuksköterskor, BVC, MVC och sjukgymnastik.

Tolkhjälp

Kommunen använder tolkhjälp vid behov, via telefon eller på plats.​

Kommunikationer

Länstrafiken​ trafikerar stora delar av kommunen. Från Rätan, Åsarna, Svenstavik och Hackås finns i vissa fall möjlighet att åka tåg med inlandsbanan.​ ​På inlandsbanan går dagliga avgångar till Stockholm via Mora.

Arbete och företagande

I Bergs kommun finns de flesta arbeten i mindre privata företag i många olika branscher. Det finns ett antal större företag inom turism, trä, industri och handel. Fortfarande är andelen sysselsatta inom jord- och skog hög i jämförelse med riket. Sysselsättning som är kopplad till turistområden ökar eftersom antalet besökare i kommunen ökar. Kommunen står för vart fjärde jobb och de flesta anställda finns inom vård, omsorg, skola och barnomsorg. Turismen har fortsatt gynnsam utveckling och allt fler människor besöker vår kommun.