Härjedalen

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Härjedalen är en av Sveriges till ytan största kommuner med sina 11 934 kvadratkilometer med gott om plats för varje invånare. Här finns fjäll, sjöar och skogar vilket bäddar för likväl sommar- som vinteraktiviteter för den intresserade.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

11934

Storlek till ytan

11860 km²

I "Härliga Härjedalen" finns livskraft, äkthet och närhet – dessa är även de kärnvärden som råder i Härjedalens kommun vilka ska prägla våra verksamheter och förhållningssätt.

Boende

I Härjedalen finns möjlighet till olika sorters boende. Man kan välja att köpa ett eget hus inne i ett samhälle eller ute på landet, hyra eller köpa en lägenhet i något samhälle. Kommunen har ett bostadsbolag som hyr ut lägenheter, men det finns också flera privata hyresvärdar.

Vilka språkgrupper finns på orten?

I Härjedalens kommun finns för närvarande människor från t.ex. Syrien, Afrika, Eritrea, Burma, Afghanistan, Iran och Irak. Språken som talas är bl.a. arabiska, tigrinja, tigre, somaliska, persiska, burmesiska samt sydsamiska. I Härjedalens kommun finns urbefolkningen samer som pratar sydsamiska.

Föreningar och organisationer

I Härjedalen finns än så länge bara de svenska kyrkliga samfunden. Svenska kyrkan och fler samfund ordnar många aktiviteter för de nyanlända där alla är välkomna oavsett religion.

I Härjedalen finns många olika typer av föreningar. På kommunens webb finns länkar till alla föreningar.

Vad finns i närområdet

Härjedalen är en geografiskt stor kommun. I Härjedalen finns flera orter. Huvudorten är Sveg. Andra orter är Lillhärdal, Ytterhogdal, Hede, Lofsdalen, Vemdalen och Funäsdalen. Kommunen har fyra kontor, huvudkontoret i Sveg, lokalkontor i Funäsdalen, Hede och Ytterhogdal. På dessa orter finns även grundskolor, bibliotek, affärer, badhus, second handbutiker m.m.

Barnomsorg

Förskolan är det första steget i utbildningssystemet och i det livslånga lärandet. Här ska våra barn kunna utvecklas i en spännande, men ändå trygg miljö.

Härjedalens kommunala förskolor erbjuder barnomsorg av hög kvalitet för barn mellan ett och fem år. En pedagogisk verksamhet, under ledning av välutbildad personal, där omsorg, lärande och fostran bildar en helhet.

I Härjedalen finns också fyra kooperativa förskolor. Gemensamt för dem är att föräldrarna ansvarar för driften, med hjälp av förskollärare och barnskötare som de själva anställer. Även föräldrarna deltar regelbundet i det dagliga arbetet, med städning, matlagning och övrig skötsel.

Tanken är att deras delaktighet ska leda till ökad insyn och förståelse och till ökat ansvarstagande - större engagemang och samhörighet leder till trygghet och gemenskap för både barn och föräldrar.

Grundskolor och gymnasieskolor

Skolor med år F-6 är väl spridda över kommunen, vilket innebär korta reseavstånd för de yngre eleverna och en god skolmiljö i relativt små skolenheter. Dessa skolor finns i Sveg, Lillhärdal, Lofsdalen, Hede, Vemdalen, Funäsdalen, Bruksvallarna och Ytterhogdal.

Skolorna med år 7-9 finns i Sveg, Hede, Funäsdalen och Ytterhogdal.

Härjedalens gymnasium är en liten gymnasieskola med ett brett programutbud. Våra elever trivs och känner sig trygga i vår skolmiljö, men framför allt lyckas våra gymnasieelever med sina studier.

Andelen elever som tar studenten från Härjedalens gymnasium med slutbetyg är högre än riksgenomsnittet och på flera av våra gymnasieprogram går våra studenter ut med genomsnittliga betygspoäng som är betydligt högre än riksgenomsnittet och jämförbara gymnasieskolor. Därför faller det sig naturligt att vår vision är att våra elever ska vara förberedda för den framtid de önskar möta.

Kanske är det vår cafeteria, vår naturliga mötesplats, kanske är det vår engagerade personal som gör att våra elever känner sig trygga och lyckas med sina studier i så pass hög utsträckning. Oavsett orsak hoppas vi att Du ska finna ett gymnasieprogram som passar just Dig och att Du också ska stå väl förberedd oavsett om Du väljer att studera vidare eller söka jobb direkt efter gymnasiet den dagen Du tar studenten från Härjedalens gymnasium.

Utbildningsmöjligheter

I Härjedalen finns vuxenutbildning med bl.a. sfi, samhällsorientering, grundläggande vuxenutbildning, gymnasieutbildningar för vuxna samt möjligheter till högskolestudier på distans. Det finns även en folkhögskola i Sveg, Bäckedals folkhögskola.

Hälso- och sjukvård

I Härjedalen finns hälsocentraler på följande orter: Funäsdalen, Hede och Sveg. I Ytterhogdal finns mottagning för bokade besök.

Apotek finns i Funäsdalen, Hede och Sveg. Flera orter har apoteksombud samt många affärer säljer receptfria apoteksvaror.

Tandläkare finns i Funäsdalen, Hede och Sveg.

Tolkhjälp

Tolkhjälp finns inom både statliga och kommunala myndigheter. Säg till när du bokar ditt besök att du vill ha tolkhjälp. Inom kommunen finns en enhet som heter integrationsservice där arbetar man bland annat med språkstöd till nyanlända som är skrivna i Härjedalens kommun. Personalen på integrationsservice kan berätta mera om den hjälp man kan få.

Kommunikationer

Man kan resa till Härjedalen på flera olika sätt, flyg, bil, buss och tåg. På kommunens hemsida hittar man information och tidtabeller.

Arbete och företagande

Härjedalens kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Oavsett om man arbetar som sjuksköterska, vaktmästare, HR-konsult eller verksamhetschef har alla anställda en viktig roll i Härjedalens kommun. Tillsammans ser vi i kommunen till att samhället fungerar vilket är otroligt värdefullt.

SYKES är ett globalt företag med över 35 års erfarenhet, över 75 center och över 46 000 anställda över världen. Sykes arbetar med BPO (Business Process Outsourcing) och levererar kundtjänst, teknisk support och försäljning för både små lokala företag och stora internationella varumärken.

I Härjedalen finns det många människor som kommer hit på semester och vid ledigheter. Det gör att det finns många arbeten inom turism. De stora turistområdena i Härjedalen är Vemdalen, Lofsdalen och Funäsfjällen.