Krokom

Senast uppdaterad: 13/12-2022

I Krokom finns livskvalitet, framtidstro och tillväxt. Kommunen arbetar aktivt för att fler företag, fler boende och fler besökare skall bli en del av kommunen. Krokom är dessutom en jakt- och fiskekommun som är attraktiv både för sommar- och vinterturism.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

14933

Storlek till ytan

6813 km²

Här finns storslagen natur, ren luft, friskt vatten och gott om utrymme.

Boende

I Krokom finns olika typer av boende. Här finns både ett kommunalt bostadsföretag, Krokomsbostäder, och flera privata hyresvärdar.

Vilka språkgrupper finns på orten?

Här finns arabiska, somaliska, persiska, tigrinska och afar.

Föreningar och organisationer

I kommunen finns ett stort antal föreningar med olika inriktning. Exempelvis idrottsföreningar, kulturföreningar, kyrkor och olika samfund. På kommunens hemsida kan du söka i föreningsregistret efter en förening som passar dina intressen.

Vad finns i närområdet

Krokom är den största tätorten i kommunen. Här finns ICA-affär, bank, arbetsförmedling, tandläkare, hälsocentral, apotek och socialkontor. Det finns även barnavårdscentral, mödravårdscentral, bibliotek, psykosocialt team med mera. På Träffpunkt Mångfald kan du som nyanländ flykting och invandrare få hjälp med olika praktiska saker. Det är en mötesplats för flyktingar och invandrare.

Barnomsorg

Krokom har skola, öppen förskola, förskolor och familjedaghem.

Grundskolor och gymnasieskolor

Såväl förskola som särskola, grundskola och kulturskola finns i kommunen.

Utbildningsmöjligheter

Krokom har Vuxenutbildning Lärcentrum och folkhögskola. Gymnasium finns i Östersund och även universitet.

Hälso- och sjukvård

I Krokom finns hälso- och sjukvård, barnavårdscentral samt tandläkare. Det är nära till Östersund länssjukhus, dit tar det bara 20 minuter med bil.

Tolkhjälp

Det finns tolkförmedling i Östersund och Krokom har tolkavtal med ABC som finns i Stockholm.

Kommunikationer

Krokom har bra kommunikationer till och från hela Sverige med tåg, flyg och buss. Från Krokom tar det 30 minuter med buss och 20 minuter med bil in till Östersund, som är närmaste stad. Dit finns det också möjlighet till daglig pendling med tåg. Även flygplats finns i Östersund.

Arbete och företagande

I Krokom kan du starta näringsverksamhet och här finns arbetspraktik, prova på plats, praktisk kompetensutveckling, jobbgaranti för ungdomar, jobb- och utvecklingsgaranti, arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetslivsintroduktion och aktiviteter inom vägledning och platsförmedling.

Här finns också projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning, fördjupad kartläggning och vägledning, arbetsmarknadsutbildning, arbetsträning med handledare och arbetsträning inom praktiskt basår.

Krokom är en av de kommuner som noterat lägsta antalet öppet arbetslösa i Jämtlands län. Till viss del beroende på närheten till Östersund och de goda pendlingsmöjligheterna. Näringslivet i Krokoms kommun utgörs av cirka 1000 aktiva företag. Den största delen är små företag med färre än tio anställda.

De största näringarna är verkstad, trä och livsmedel samt verksamheter inom de gröna näringarna. Turism, mathantverk, service samt tjänsteföretag är viktiga delar av näringsstrukturen. På Arbetsförmedlingens webbplats hittar du mer information.