Östersund

Senast uppdaterad: 13/12-2022

I Östersund njuter vi av livet året om, men lite extra under vårvintern som av många östersundsbor betraktas som den bästa årstiden. Här finns mycket som bidrar till livskvalitet och att man mår bra.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

63484

Storlek till ytan

2502 km²

Staden är lagom stor med särpräglad atmosfär, puls och charm. Det är korta avstånd till såväl arbete, skola och service som till nöjesliv och fritidsaktiviteter. Något som ger förutsättningar för en livsstil med mer tid för att verkligen leva. Lägg därtill ljusa sommarnätter och riktiga vintrar med mycket snö.

Boende

I Östersund finns många olika typer av bostäder och bostadsbolag. Läs mer om de olika bostäderna och bolagen på kommunens hemsida.

Vilka språkgrupper finns på orten?

I Östersund finns många olika språkgrupper och de största är arabiska, somaliska, tigrinska, thai, persiska, swahili, engelska, franska, spanska, sydkurdiska, kinesiska och burmesiska.

Föreningar och organisationer

Det finns ett rikt föreningsliv i Östersund med ca 500 olika föreningar i olika kategorier så som idrottsföreningar, friluftsföreningar, invandrarföreningar, kulturföreningar, hjälporganisationer, pensionärsföreningar med mera. Det finns olika religiösa samfund och kyrkor samt en moské. På kommunens hemsida kan du söka bland de registrerade föreningarna.

Vad finns i närområdet

I Östersund finns det mesta du kan behöva. Arbetsförmedling, försäkringskassa, skattekontor, Integrationsservice, bibliotek, socialkontor, många affärer i city och köpcentrum utanför city. Om man vill handla i secondhand-affärer finns det ett rikt utbud av dem.

Barnomsorg

Det finns barnomsorg i hela kommunen med förskolor, familjedaghem, fritidshem, öppen fritidsverksamhet och öppen förskola.

Grundskolor och gymnasieskolor

I Östersunds kommun finns det 26 kommunala grundskolor och ett flertal privata alternativ med olika inriktningar och profileringar, till exempel idrott, estetisk verksamhet, waldorf mm. Kommunens olika gymnasieskolor ingår i Jämtlands Gymnasium och det finns tre olika privata gymnasier. Det finns också en kommunal och en privat kulturskola för de som önskar lära sig spela instrument, hålla på med teater och annan skapande verksamhet.

Utbildningsmöjligheter

Det finns många utbildningsmöjligheter för vuxna i Östersund. LärCentrum har det samlade ansvaret för all vuxenutbildning i Östersund. Det finns olika aktörer som erbjuder en mängd olika vuxenutbildningar i Östersund. Mittuniversitet finns också här och strax utanför Östersund finns Birka folkhögskola.

Läs mer om vuxenutbildning på:

Hälso- och sjukvård

Östersund har flera vårdcentraler, mödravårdcentraler, barnavårdcentraler och tandläkare. Det finns ett sjukhus och flera privata aktörer.

Tolkhjälp

Om du har behov av tolk i kontakt med olika myndigheter, kommunen och regionen så får du det.

Kommunikationer

Till och från Östersund kan du resa med buss, tåg och flyg. Det finns en väl utbyggd kommunal busstrafik. Östersund satsar också på att ha bra gång och cykelvägar.

Arbete och företagande

I Östersund råder aktivitet, företagsamhet och framtidstro, och kommunen satsar mycket på att utveckla näringslivet. Företagen i kommunen sträcker sig över ett brett spektrum; från tillverkningsindustri till kunskaps-, tjänste- och turismföretag.

Du kan få hjälp med eget företagande på kommunens näringslivskontor.

Du kan också såklart besöka Arbetsförmedlingen i Östersund eller söka jobb här via deras hemsida.