Jönköpings län

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Jönköpings län är landets sjätte största avseende folkmängd. Länet, som har tretton kommuner, har drygt 342000 invånare. En tredjedel av dessa bor i Jönköpings kommun. Länet har en befolkningsökning i tio av länets kommuner. Jönköpings län ligger strategiskt placerat i landet och har utvecklats till ett logistikcentrum för norra Europa.

Map of Sweden Created with Highcharts 10.2.1

Kommuner i Jönköpings län

Välj den kommun i Jönköpings län som du vill läsa mer om nedan.

Bostadssituation

Boendemiljöerna i Jönköpings län spänner från den större stadens puls via pittoreska tätorter till landsbygdens ro. De korta avstånden gör det enkelt att förena arbete och fritid. Majoriteten av länets kommuner uppger att de har en bostadsmarknad i balans, dock kan det vara något svårare att finna bostad i tätorterna. Med anledning av detta byggs det mycket lägenheter i länet.

Näringsliv och arbetsgivare

Länet präglas av tillverkningsindustri, jord och skog samt en växande tjänstesektor. Största arbetsgivarna i länet är Jönköpings kommun med omkring 11 000 anställda, följt av regionen med 10 000 anställda. Största privata arbetsgivarna är Husqvarna AB, SAPA​ och Fläkt Woods. I länet finns många små och medelstora företag som är underleverantörer till företag nationellt och internationellt. En stor del av landets trähustillverkning finns också här.​

Länkar till andra webbplatser

Föreningar och organisationer – det civila samhället

Föreningslivet är ovanligt starkt och varierat. Framförallt är det idrotten som samlar människor, både som deltagare och åskådare. När HV71 spelar hemmamatch i Jönköping besöks Kinnarps Arena av ishockeyentusiaster från hela Sverige. Speedwaytävlingarna i Vetlanda och Vaggerydstravet är två andra publikmagneter. Kyrkor och religiösa samfund har också en framträdande roll i länet, och i flera kommuner finns det aktiviteter och träffar för att bosatta och nyinflyttade ska kunna träffas.

Länsstyrelserna kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Hur länsstyrelserna ska hantera bidraget regleras av Förordning om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (2016:1364).

Skolor och utbildning

Högskolan i Jönköping ​drivs i form av en stiftelse och har fyra ben. Internationella handelshögskolan, Hälsohögskolan, Jönköpings Tekniska Högskola samt Högskolan för lärande och kommunikation. På högskolan studerar omkring 10 000 studenter varav 1 500 internationella. Genom sina internationella kontakter bedrivs en omfattande verksamhet med utbytesstudenter. 

Sjukvård

I länet finns tre sjukhus, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Höglandssjukhuset samt Värnamo sjukhus. Samtliga är heltäckande, men i några fall har specialistkompetenser centraliserats. 31 av länets vårdcentraler drivs av regionen medan övriga drivs i privat regi. Ryhov har 20 kliniker och 500 vårdplatser, medan de övriga två sjukhusen är något mindre.

Länkar till andra webbplatser

Kultur och fritid

Länet har ett rikt kultur- och fritidsliv. Inom kultursektorn ryms allt från kulturhuset Spira till de kommunala kulturskolorna. På flera håll finns aktiva amatörteatrar. En attraktion som växer sig allt starkare är konstgalleriet Vandalorum i Värnamo. Fritidsverksamheten domineras av ett rikt föreningsliv bland annat inom idrottsrörelsen men också andra verksamheter i ideell regi. I länet finns också nationalparken Store Mosse​ med naturum.

Kultur- och fritidsaktiviteter är viktiga verktyg i integrationsarbetet.

Länkar till andra webbplatser