Habo

Senast uppdaterad: 26/8-2021

I Habo kommun månar vi om varandra. Här kan man känna trygghet och gemenskap och ändå få del av allt det som finns i Jönköping ett par mil söderut.

Kommunfakta

Folkmängd

12 316

Storlek till ytan

462 km²

Avstånd till större orter

  • Jönköping 20 km
  • Skövde 75 km
  • Borås 95 km

En rad omständigheter talar starkt till vår fördel: Liten, expansiv kommun med närhet till Jönköping, mångsidigt näringsliv, ett vackert läge i södra Vätterbygden, barnvänlig miljö. Många barnfamiljer har valt att bosätta sig i vår kommun därför att stora satsningar sker på barnomsorg, skola och säkra gång- och cykelvägar. Valfriheten i boendet är dessutom ett viktigt mål i vår planering.

Boende

I Habo kommun finns det en bra boendemiljö med både vacker landsbygd och närhet till bland annat skolor. En stor del av Habos bostäder är villabebyggelse. Kommunens bostadsbolag, Habo Bostäder AB, äger och förvaltar de flesta hyreslägenheter som finns i Habo kommun. De flesta hyreslägenheterna finns i Habo tätort, Furusjö, Fagerhult, Brandstorp och Baskarp.

Vilka språkgrupper finns på orten?

I Habo kommun finns det invånare som pratar ett flertal olika språk utöver svenska, exempel på språk som talas i kommunen är arabiska, dari, somaliska, tigrinska, thai, holländska, engelska och ryska.

Föreningar och organisationer

I Habo kommun finns ett flertal föreningar, i föreningsregistret finns det 92 föreningar. Det är till exempel bildningsorganisationer, idrottsföreningar och olika kyrkors organisationer.

Vad finns i närområdet

I Habo kommun finns ett livaktigt centrum. Dessutom tar det inte många minuter till Jönköping om man vill uppleva storstadspuls. I Habo centrum finns två livsmedelsbutiker, ett flertal mindre affärer, bibliotek, arbetsförmedling och socialkontoret med flyktingmottagning. Det finns en secondhand-butik i Habo, Erikshjälpen, som har öppet två dagar i veckan.

Habo kommun ligger i landskapet Västergötland men tillhör Jönköpings län. Kommunen är inne i ett mycket expansivt skede. Attraktiva tomter med sjöutsikt mot Vättern gör att familjer står i kö för att köpa tomt och bygga sitt drömhus här.

I turistkretsar är Habo kommun mest känd för sin unika träkyrka. Haboborna är idag mycket tacksamma och glada över att de har sin unika träkyrka kvar.

I Habo handlar det mesta om småskalighet. Det är lätt att komma nära naturen antingen man föredrar att uppleva den för sig själv i lugn och ro eller tillsammans med andra.

Barnomsorg

I Habo kommun har vi 11 kommunala förskolor som är uppdelade på tre förskoleområden.

De förskolor som drivs av annan huvudman än kommunen kallas för fristående förskolor. I Habo finns det fyra förskolor som drivs av annan huvudman är Habo kommun. Två av dessa har en kristen verksamhetsprofil och huvudmän är Salemkyrkan respektive Smyrnakyrkan. De två övriga är privatägda företag, Montessoriförskolan Upptäckaren och Förskolan Äventyret.

Habo kommun har ingen egen öppen förskola, men Svenska kyrkan och Pingstkyrkan har öppna förskolor i kommunen.

Grundskolor och gymnasieskolor

I Habo finns det skolor för barn i åldrarna 6 till och med 15 år. Här finns också en fritidsgård som har öppet på kvällarna för barn mellan 11 och 18 år. Cirka 1 500 elever går i någon av våra 7 grundskolor i Habo. Grundskolorna är uppdelade på fyra skolområden.

Elever som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt eget språk, modersmålsundervisning. Undervisningen hjälper eleven att utveckla sitt språk och lära sig mer om sin egen kultur.

För ungdomar som är 16 år och uppåt finns det gymnasieskolor i städerna runt om Habo. De flesta reser till gymnasium i Jönköping.Kommunen erbjuder grundskola för elever upp till årskurs 9. På kommunens hemsida hittar du mer information om grundskolan och även möjligheter för gymnasieutbildning.

Utbildningsmöjligheter

Vuxenundervisningen, till exempel sfi sker i första hand i Jönköping. Ansökan och en första studievägledning sker i Habo.

Närmaste stad med högskola är Jönköping.

Hälso- och sjukvård

I Habo finns det vårdcentral. Här finns det också kvinnohälsovård och barnhälsovård samt tandvård. Närmaste sjukhus och akutmottagning finns i Jönköping.

Tolkhjälp

Habo kommun anlitar Jönköpings tolk- och översättarservice för alla samtal med tolk.

Kommunikationer

Det finns goda kommunikationer mellan Habo kommun och övriga orter i Sverige genom både buss- och tågtrafik. Exempel på tid för resor till Jönköping:

  • Från Habo centrum med tåg, 13 min eller 30 min med buss.
  • Från Furusjö tar det 50 min.
  • Från Brandstorp 1 timme och 10 min.

Med tåg från Habo centrum tar det 1 timme och 45 min till Göteborg, till Malmö tar det 3 timmar och till Stockholm 3 timmar och 30 min.

Arbete och företagande

Det största företaget i Habo kommun är Fagerhults Belysning AB, med ca 625 anställda, som är ett välkänt spetsföretag inom belysningsbranschen. Andra kända företag är, Portsystem 2000 AB, Brogårdsand AB och Sibelco Nordic (före detta Baskarpsand). I Habo finns också ett stort antal småföretag inom skilda branscher. Totalt är för närvarande cirka 300 företag verksamma i kommunen.

Många i Habo pendlar till arbetsplatser i närliggande kommuner som till exempel Jönköping.