Kalmar län

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Kalmar län har tolv kommuner: Västervik, Vimmerby, Hultsfred, Högsby, Oskarshamn, Mönsterås, Nybro, Emmaboda, Torsås, Mörbylånga, Borgholm och Kalmar. Högsby kommun är länets minsta kommun drygt 5 700 och Kalmar är den största kommunen med drygt 64 000 invånare och har också den största befolkningsökningen i länet. Totalt sett visar länet de senaste åren på en positiv befolkningsökning.​

Map of Sweden Created with Highcharts 10.2.1

Kommuner i Kalmar län

Välj den kommun i Kalmar län som du vill läsa mer om nedan.

Bostadssituation

I stort råder en balans mellan utbud och efterfrågan på bostäder. Få hyresrätter byggs trots att flera kommuner har brist på denna typ av bostäder. På några ställen byggs tillgänglighetsanpassade bostäder i servicenära lägen för äldre och funktionsnedsatta för att möta en förändrad demografi. Nya bostäder riktade till ungdomar, studenter, nyanlända, nyseparerade etc. byggs bara undantagsvis. De främsta hindren mot bostadsbyggande i länet är höga produktionskostnader och vikande befolkningsunderlag.

​​Befolkning

Kalmar län har tolv kommuner: Västervik, Vimmerby, Hultsfred, Högsby, Oskarshamn, Mönsterås, Nybro, Emmaboda, Torsås, Mörbylånga, Borgholm och Kalmar. Högsby kommun är länets minsta kommun drygt 5 700 och Kalmar är den största kommunen med drygt 64 000 invånare och har också den största befolkningsökningen i länet. Totalt sett visar länet de senaste åren på en positiv befolkningsökning.​

Näringsliv och arbetsgivare

I länet finns en lång tradition av företagande och näringslivet präglas av verkstadsindustri, småföretagande och jord- och skogsbruk. Största arbetsgivarna i länet är Region Kalmar län ​med närmare 6000 anställda, följt av de större kommunerna i länet. Största privata arbetsgivaren är Scania SV AB. I jämförelse med övriga landet har befolkningen endast en låg andel eftergymnasial utbildning.

Föreningar och organisationer – det civila samhället

2013 undertecknades en gemensam integrationsstrategi för länet av 27 samverkanspartners​, för att skapa bättre förutsättningar för utrikesfödda att vilja bo och verka i Kalmar län: ALMI företagspartner, Arbetsförmedlingen, Företagarna, Försäkringskassan, Hushållningssällskapet, Region Kalmar län, Lantbrukarnas riksförbund, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Regionförbundet, samtliga länets kommuner, Skatteverket, Svenskt näringsliv och Polismyndigheten. Röda korset, Smålandsidrotten och studieförbunden deltar också i länets arbete med integration.

Skolor och utbildning

Linneuniversitetet har sina lärosäten i Växjö och Kalmar och har 60 utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. Sammanlagt ges fler än 1200 kurser i mer än 50 ämnen. I Kalmar finns stark forskning inom naturvetenskap. Här finns också en internationellt välrenommerad sjöfartshögskola och en högt rankad designutbildning i Pukeberg, Nybro.

Länkar till andra webbplatser

Sjukvård

I länet finns tre sjukhus. Länssjukhuset i Kalmar har 18 olika specialistkliniker och 350 vårdplatser, sjukhuset i Oskarshamn ​har fem kliniker och cirka 80 vårdplatser och Västerviks sjukhus består av 16 kliniker och där finns ungefär 150 vårdplatser. Primärvården består av 28 hälsocentraler som drivs av regionen och 11 privata läkarmottagningar.

Länkar till andra webbplatser

Kultur och fritid

Länet marknadsförs av regionen som hälsolänet och har ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, intressanta natur- och kulturmiljöer och omtyckta besöksmål som Astrid Lindgrens värld, Glasriket och Ottenby på Ölands södra udde. Biblioteken är på flera orter en kulturell samlingsplats där olika bakgrunder och åldrar möts. Kalmar läns museum, Konstmuseet, Länsmusiken, hemslöjden och länsteatern arbetar alla med att använda kulturen i integrationen för att skapa ett mer dynamiskt kulturliv.