Mönsterås

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Mönsterås är en kustkommun med skärgård. Alsterån och Emån går igenom kommunen vilket skapar speciellt goda naturmiljöer.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

13488

Storlek till ytan

941 km²

Mönsterås kommun har regionens bästa företagsklimat enligt Svensk Näringslivs kartläggning bland Sveriges samtliga kommuner. Det finns fem tätorter i kommunen och i varje tätort finns barnomsorg och skola, där barnen tas emot individuellt efter sina egna förutsättningar och behov. Mönsterås kommun har korta köer till barnomsorgsplats och det finns bra tillgång till lägenheter i olika delar av kommunen. Det finns bra bussförbindelser till Kalmar och Oskarshamn och det finns också direktbuss till bland annat Stockholm.

Boende

Den största bostadsförmedlaren för hyresrätter i Mönsterås kommun är Mönsterås Bostäder. Det är ett kommunalt bolag. Mönsterås Bostäder äger och förvaltar över 1350 lägenheter i Mönsterås kommun. Dessa lägenheter finns i Fliseryd, Ålem, Mönsterås, Timmernabben och Blomstermåla.

På flyktingmottagningen prioriterar vi att erbjuda bostäder i Mönsterås centralort för att underlätta tillgängligheten för sfi, barnomsorg och arbetsförmedling.

Vilka språkgrupper finns på orten?

Arabiska, Karen (Burma), Dari, Sorani, Albanska och Somaliska.

Föreningar och organisationer

I Mönsterås kommun finns ett flertal kristna samfund samt Svenska Kyrkan. Det finns även utövande muslimer i kommunen.

I Mönsterås kommun finns ett rikt föreningsliv och flera organisationer med olika inriktning.

Vad finns i närområdet

Mönsterås kommun har ett flertal matvarubutiker, större kedjor som Netto, Coop/Konsum och ICA finns i olika delar av kommunen. I kommunens regi finns även en butik med begagnade möbler och övriga husgeråd. I Mönsterås finns ett socialkontor där flyktingmottagningen är placerad, arbetsförmedling och ett par banker. Bibliotek finns i alla fem tätorter, varav biblioteket i Mönsterås är nybyggt. Det finns ett antal klädbutiker i Mönsterås. IKEA finns i Kalmar, ca: fyra och en halv mil, söder om Mönsterås.

Barnomsorg

Det finns kommunal barnomsorg i kommunens fem tätorter. Det finns fritids för skolbarnen att gå till före och efter skolgång när föräldrarna arbetar. Vi har korta kötider till barnomsorgsplats och en välfungerande förskola.

Grundskolor och gymnasieskolor

Mönsterås kommuns verksamheter för barn och utbildning ska utmärkas av en lugn och trygg tillvaro där lusten att lära ger goda resultat och stora möjligheter att i demokratisk anda möta livets utmaningar.

Våra förhållningssätt för att infria visionen är att:

  • Barn och elever möts utifrån sina behov och tidigare erfarenheter.
  • Alla barn och elever kan nå målen, påverka och ta ansvar för sitt lärande.
  • Rätt personal på rätt plats visar med engagemang, entusiasm och varierande arbetssätt att barn och elever kan utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Grundskolor finns i Ålem, Timmernabben, Fliseryd, Blomstermåla och Mönsterås. Högstadium finns i Blomstermåla och Mönsterås, gymnasium finns i Mönsterås.

Utbildningsmöjligheter

I kommunens regi finns komvux där du lägger upp en individuell studieplan. Det finns sfi samt möjlighet till distansutbildningar på Mönsterås Högskolecentrum. I kommunen finns också särvux.

I Kalmar finns Linnéuniversitetet med goda pendlingsmöjligheter från Mönsterås.

Hälso- och sjukvård

Vårdcentral finns i Mönsterås och Blomstermåla. Mödrahälsovård, barnahälsovård samt folktandvård finns i Mönsterås. Sjukhus finns i Oskarshamn och Kalmar.

Tolkhjälp

Möjlighet till tolk finns vid kontakt med myndigheter, barnomsorg och skolor.

Kommunikationer

Tåg mellan Kalmar och Blomstermåla går regelbundet. Buss till Kalmar och Oskarshamn går med regelbundenhet från kommunens fem tätorter. Från Mönsterås avgår direktbuss till Stockholm. Tågförbindelser till Malmö, Göteborg och andra större städer finns från Kalmar Centralstation.

Arbete och företagande

Mönsterås kommun har regionens bästa företagsklimat enligt Svensk Näringslivs kartläggning bland Sveriges samtliga kommuner.

En förklaring till det goda företagsklimatet är den samverkan mellan kommun och näringsliv och mellan företagen som äger rum i ett flertal nätverk. Framgångsrika företag är en förutsättning för tillväxt och välstånd.

Med företagsklimat avses summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren och den företagsamme i samhället.

Vi verkar aktivt för att främja näringslivet i kommunen.

Vår vision: Mönsterås skall uppfattas av företagare och privatpersoner som regionens mest attraktiva kommun att verka och bo i. Stora arbetsgivare i regionen är Region Kalmar län med sjukhus i både Kalmar och Oskarshamn samt vårdcentraler runt om i kommunen. Scania (bilindustri) i Oskarshamn är en stor arbetsgivare samt Södra Cell AB (Skog-och träindustri). Mönsterås Kommun är den största arbetsgivaren i kommunen med allt från vård och omsorg till barnomsorg och skola.

Att starta eget företag

Mönsterås kommun arbetar aktivt för att stödja nyföretagande bland annat anordnas informationskvällar för dig som funderar på att starta företag. Du får då en övergripande information om ekonomi, marknadsföring, redovisning och skatter. Kommunen har dessa informationsträffar i samarbete med ALMI Företagspartner AB.

Mönsterås Utvecklings AB, Muab, är ett kommunalt bolag som arbetar för att medverka till livskraftiga företag.​