Mörbylånga

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Mörbylånga kommun ligger på södra Öland. Det är en liten kommun men den ligger nära Kalmar som är en större ort. Här finns bad och fina stränder och mycket natur, till exempel Stora Alvaret där du kan ströva och titta på ovanliga växter.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

15132

Storlek till ytan

3038 km²

​Södra Ölands världsarv ligger i Mörbylånga kommun. Du kan uppleva vacker och unik natur, ett rikt fågelliv, levande historia och mycket kultur.

Boende

Den största hyresvärden är Mörbylånga bostads AB, som har lägenheter i hela kommunen. Det finns även en del privata hyresvärdar.

Vilka språkgrupper finns på orten?

I Mörbylånga kommun bor många människor med annat språk än svenska, till exempel bosniska, dari, persiska, arabiska, ryska, thai och engelska. Skolan ordnar modersmålsundervisning när det finns flera barn med samma språk. Vid kontakt med myndigheter beställer vi språktolk, antingen via telefon eller på plats.

Föreningar och organisationer

Mörbylånga kommun har ett rikt föreningsliv inom många olika områden, till exempel idrott och kultur.

Vad finns i närområdet

Second hand-butik finns Mörbylånga, Färjestaden och Södra Möckleby.

Nettobutik finns i Färjestaden. Coop finns i Färjestaden och Mörbylånga. Ica finns i Färjestaden, Mörbylånga, Södra Möckleby och Grönhögen.

Skattekontoret ligger i Kalmar.

Mat från olika kulturer finns att köpa i Norrliden, Kalmar.

Bibliotek finns i Färjestaden, Mörbylånga och Södra Möckleby.

Barnomsorg

Mörbylånga kommun har förskolor över hela kommunen.

Förskolan har en egen läroplan som anger de mål förskolan ska sträva mot.

Förskolan arbetar utifrån varje barns behov.

Är du intresserad av allmän förskola eller förskola ska du ställa ditt barn i kö.

Om du är asylsökande och inte arbetar eller studerar har du rätt att ha ditt barn i allmän förskola 15 timmar i veckan. Allmän förskola är för barn 3-5 år.

Om du arbetar eller studerar har du rätt att ha ditt barn i förskola utifrån ditt behov. Förskola är för barn 1-5 år.

Öppen förskola

På Färjestadens Familjecentral finns en Öppen förskola för dig som är hemma med barn mellan 0-5 år. Där får du och ditt barn vara i en pedagogisk miljö där ditt barn får leka och lära sig nya saker och du får träffa och lära känna andra föräldrar. Du som förälder kan också få stöd både pedagogiskt och socialt.

Grundskolor och gymnasieskolor

Det finns åtta grundskolor från Glömminge i norr till Södra Möckleby i söder. Vi arbetar för att alla barn ska vara trygga och få goda resultat.

Vi har bra förberedelseklasser för nyanlända elever.

Den kommunala 7-9-skolan finns i Mörbylånga. Ölands friskola är en privat 7-9-skola i Färjestaden.

Gymnasieskola

Mörbylånga kommuns elever går i gymnasiet i Kalmar och tillhör Kalmarsunds gymnasieförbund.

Utbildningsmöjligheter

Vuxenutbildning

I Kalmar finns goda möjligheter till vuxenutbildning både på grund-, gymnasie- och högskolenivå. Här finns Komvux och yrkesutbildning. I Kalmar ligger även Linnéuniversitetet.

SFI – Svenska för invandrare

SFI-utbildning finns i Mörbylånga.

Hälso- och sjukvård

Om du har behov av sjukvård vänder du dig i första hand till din Hälsocentral/vårdcentral. De finns i Färjestaden och Mörbylånga.

Mödrahälsovård och barnhälsovård finns på familjecentralen i Färjestaden.

Omsorg, hälsovård och sjukvård i kommunen

Tolkhjälp

Vid viktiga samtal erbjuds du tolkhjälp.

Kommunikationer

Kalmar läns trafik (KLT) har ett bussnät i stora delar av kommunen. Du kommer till Kalmar och Borgholm med buss.

Från Kalmar tar du direkttåg till Malmö/Köpenhamn. Ska du till Stockholm så byter du tåg i Alvesta.

Kalmar flygplats har både inrikes- och utrikesflyg.

Arbete och företagande

Mörbylånga kommun är största arbetsgivaren. Det finns också ett stort antal både små och större företag i kommunen, inom bland annat livsmedelsproduktion, handel och tillverkning. Näringslivet påverkas starkt av besöksnäringen och närheten till Kalmar. Till Öland kommer varje år många turister, och i kommunen finns därför gott om handel, olika former av turistanläggningar samt konstnärer och konsthantverkare.