Kronobergs län

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Kronobergs län, de centrala delarna av Småland, är bland annat känt för Glasriket, men också för sina vackra kultur- och naturområden. Kronoberg är ett län rikt på sjöar och skogar med städer som har goda förbindelser till omvärlden.

Map of Sweden Created with Highcharts 10.2.1

Kommuner i Kronobergs län

Välj den kommun i Kronobergs län som du vill läsa mer om nedan.

Bostadssituation

 I vissa av länets kommuner råder det brist på tillgängliga bostäder. Buss- och tågförbindelserna är bra i länet vilket underlättar för dem som väljer att bo utanför tätorten. Det finns goda möjligheter till att arbeta och bo på skilda orter i länet.

Befolkning

Kronobergs län har åtta kommuner: Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult. Det är Växjö som är residensstad och är också den största kommunen i länet vad gäller befolkning; drygt 85 000 invånare. Lessebo kommun är den minsta med drygt 8 000 invånare. Totalt sett visar länet de senaste åren på en positiv befolkningsökning på 1,7 %.

Näringsliv och arbetsgivare

Den största offentliga arbetsgivaren i länet är Växjö kommun med 7575 anställda, medan den största privata är IKEA of Sweden AB som har 1075 anställda. Det är absolut flest anställda inom hälsa- och sjukvård samt socialt arbete. Nästan lika många arbetar med försäljning, hotell, restaurang och service i Kronobergs län. Kronoberg har tidigare haft en topplacering angående antalet småföretagande och ligger fortfarande högt på den listan.

Skolor och utbildning

Linnéuniversitetet är ett av Sveriges nyaste lärosäten, vilket bildades 2010 genom en sammanslagning av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar. Linneuniversitetet har ett lärosäte i respektive stad. Här läser ungefär 40000 studenter vid 150 utbildningsprogram och 2000 fristående kurser. Antalet förstahandssökande till Linnéuniversitetet har sedan 2010 ökat med 32 procent.

Sjukvård

I länet finns två sjukhus, i Växjö och i Ljungby samt två akutmottagningar. Dessutom finns i länet 32 vårdcentraler, varav 11 är privat drivna och i Växjö finns en rättspsykiatrisk regionklinik och en klinik för vuxen-, samt barn- och ungdomspsykiatri.

Kultur och fritid

I Växjö finns Sveriges Glasmuseum, ett rikt kulturliv och ett modernt stadsbibliotek.

Växjö kommun blev utsedd till året idrottskommun 2013. Arenastaden i Växjö är ett centrum för idrott, utbildning, ledarskap och engagemang.

Kronoberg bjuder på ett rikt kulturutbud med bl.a. Smålands museum och Utvandrarnas hus. Det finns ett vackert naturliv med naturreservat och nationalparker som finns tillgängliga för friluftsliv och naturupplevelser. Kulturreservat såsom Linnés Råshult är också något som är beläget i länet. I Ljungby finns bland annat Ljungbergmuséet och Sagomuséet.