Norrbottens län

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Norrbottens län är Sveriges största och nordligaste län och är indelat i 14 kommuner. Länet är det enda i Sverige som har landsgräns mot två länder – Norge och Finland.

Map of Sweden Created with Highcharts 10.2.1

Kommuner i Norrbottens län

Välj den kommun i Norrbottens län som du vill läsa mer om nedan.

Norrbotten har stora naturtillgångar med sin skog, sina stora vattendrag och med sina gruvor som är rika på järnmalm och andra mineraler. Här har flera kulturer länge behövt samsas. Här finns till exempel sedan långt tillbaka en del av Sveriges samiska urbefolkning och på närmare gränsen till Finland finns den finlandssvenska kulturen. Norrbotten är kontrasternas län. Det är kontraster mellan vintermörker och midnattssol, högfjäll och skärgård, glesbygd och städer samt flera olika kulturer.Norrbotten är kontrasternas län. Det är kontraster mellan vintermörker och midnattssol, högfjäll och skärgård, glesbygd och städer samt flera olika kulturer.

Bostadssituation

Det går bra för Norrbotten, befolkningen ökar något och länets sysselsättningsgrad är ungefär lika stor som övriga rikets. Precis som i övriga delar av landet varierar bostadsmarknaden från kommun till kommun. Bostadsbrist råder i ungefär hälften av länets kommuner vilket inneburit en prisökning på villor och bostadsrätter, samt växande kötid för hyresrätter. Nybyggnationen av bostäder har under senare år varit låg, men nu märks en uppgång i ett flertal av kommunerna. Många bor på en ort och arbetar i en annan. Pendlingsavstånden är relativt korta mellan de större orterna i länet. Kollektivtrafikutbudet med buss är förhållandevis bra på sträckor där många pendlar.

Befolkning

Norrbottens län har 14 kommuner med cirka 250 000 invånare: Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå. Arjeplog är länets minsta kommun med knappt 3 000 invånare. Luleå är den största kommunen med drygt 75 000 invånare och har också den största befolkningsökningen i länet. Totalt sett visar länet de senaste åren på en positiv befolkningsökning.

Näringsliv och arbetsgivare

Malmen, stålet, skogen och vattenkraften är viktiga både för länet och för hela Sverige. Länet har exporterande tillverkningsföretag, en växande turism- och tjänstesektor och småföretag som får allt större betydelse.

De största arbetsgivarna i länet är Region Norrbotten med närmare 7 500 anställda, följt av Luleå, Piteå och Bodens kommun. Den största privata arbetsgivaren är LKAB. SSAB ​är en av världens ledande tillverkare av stål.

Etableringen av ett stort internationellt företags datacenter i Luleå har kompletterat länets näringsliv. Datacentret har väckt globalt intresse och har öppnat för fler satsningar i länet. Investeringsviljan i befintliga företag är stor. Gruvföretagen miljardinvesterar på flera platser i länet.

Länkar till andra webbplatser

Föreningar och organisationer – det civila samhället

I Norrbotten finns många olika ideella föreningar där ung som gammal erbjuds möjligheter att hitta olika aktiviteter. Det finns bildningsförbund som gör det möjligt att sjunga, dansa och fördjupa sig i olika språk eller kunskapsområden. Det finns också flera folkhögskolor som erbjuder utbildningar, bland annat i kreativt skapande.

Norrbotten har fler olika trossamfund som samlar och förenar människor. Flera organisationer i Norrbotten arbetar också för öka integrationen mellan norrbottningar och de som flyttar hit.

I Norrbottens län finns en Regional Arbetsgrupp för Integration bestående av Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Regionen, Hela Sverige ska leva, Företagarna, Försäkringskassan, Svenska Kyrkan, Idrottsförbundet, Bildningsförbundet, Röda Korset och Rädda Barnen samt samtliga kommuner. Gruppen lyfter viktiga utvecklingsområden, samlar motiverande aktörer och är ett lärande nätverk. Alla individer som flyttar till länet ses som resurser som behövs för en fortsatt tillväxt och utveckling av länet.

Skolor och utbildning

Luleå tekniska universitet ​är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Universitetet erbjuder många olika utbildningar som teknik, ekonomi, samhälle, hälsa, media och musik samt lärarutbildningar. Luleå tekniska universitet finns på fem campus: Luleå, Piteå, Skellefteå, Kiruna och Bergsskolan i Filipstad. I Norrbotten finns ett flertal yrkeshögskoleutbildningar. Utbildningarna ger en tydlig yrkesroll och ges i nära samarbete med näringslivet.

Sjukvård

I länet finns fem sjukhus: länssjukhuset Sunderby sjukhus i Luleå, Gällivare sjukhus, Kalix sjukhus, Kiruna sjukhus och Piteå Älvdals sjukhus. Det finns också 34 hälsocentraler. De flesta drivs av regionen, men vissa av även av privata vårdgivare. Varje kommun har minst en hälsocentral.

Kultur och fritid

Länet har ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, intressanta natur- och kulturmiljöer och omtyckta besöksmål. Kulturutbudet erbjuder dans- och dramaupplevelser, och konserter av många olika slag. Det finns en större teater, men pjäser sätts också upp i andra lokaler runt om i länet. Under året förekommer festivaler och marknadsaktiviteter som drar många besökare till olika kommuner i länet. Norrbotten har flera muséer runt om i länet. Exempelvis finns Ájtte museum i Jokkmokk där får besökare veta mer om samisk kultur.

Norrbotten har också en fantastiskt rik och varierad natur som är en stor tillgång för länet. I länet finns bland annat 354 naturreservat där du kan vandra, plocka bär och svamp och uppleva fjäll och fantastiska vattenrika delta. På de flesta ställen är det också tillåtet att fiska, jaga och köra skoter. I länet finns mängder med möjligheter att utöva idrotter och fritidsaktiviteter på både sommar- och vintertid. Skidor och skridskor kan ge nya upplevelser, och Norrbotten har också många idrottsföreningar som gör det möjligt för människor i alla åldrar att sporta eller röra på sig.